Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

W trwającym stanie epidemii coraz częściej spotykamy się ze specyficznego rodzaju odpadami, których dużą część stanowią zużyte maseczki i rękawiczki ochronne. Co należy z nimi zrobić? Jak je utylizować?

Prezentujemy najważniejsze treści z wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Z pełną treścią wytycznych mogą Państwo zapoznać się tutaj (.pdf)

Najważniejsze treści:

  • Środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane przez osoby zdrowe np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa wyrzucamy do worka/pojemnika na odpady zmieszane!

Ważne rozróżnienie: kwarantanna – odosobnienie osoby ZDROWEJ, narażonej na zakażenie ; izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby/grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną.

Osoby zdrowe objęte kwarantanną i osoby stosujące środki zapobiegawcze:

  • nasze odpady segregujemy normalnie wg zasad i wyrzucamy do odpowiednich pojemników;

  • zużyte maseczki, rękawiczki i środki ochronne zbieramy w worku, który zawiązujemy i wrzucamy do odpadów zmieszanych

Wytyczne dla osób przebywających w izolacji:

  • należy odczekać 72 godziny od zamknięcia worka z odpadami i przekazaniem go do odbioru;

  • worek z odpadami zapełniamy do 3/4 jego pojemności i NIE ZGNIATAMY;

  • jeśli worek jest zapełniony – zawiązujemy go i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawiamy worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywamy;

  • przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów – używać rękawic ochronnych i myć ręce!

  • odpady, których nie łączymy z innymi (np .zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) pozostawiamy w czasie izolacji w domu i przekazujemy do systemu gminnego, gdy możliwe będzie już opuszczenie miejsca izolacji.

Wytyczne to ogólne wskazania – przede wszystkim zachowajmy zasady higieny, zdrowy rozsądek i ostrożność. Maseczki i środki ochronny mają być dla nas pomocą, a nie źródłem obawy o zarażenie. A o to możemy zadbać sami.

Kategoria: