Zaczynamy konsultacje zasad Społecznych Wniosków na 2021 rok

Zaczynamy konsultacje zasad Społecznych Wniosków na 2021 rok

Już jutro zaczynamy konsultacje społeczne projektu „Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2021”. Od 6 do 24 lutego 2020 roku można zgłaszać swoje uwagi i opinie do tego dokumentu. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią już dziś!

W tym roku rezygnujemy z Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego, ponieważ nadal czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie naszego sporu z RIO. Obecnie trwa procedura odwoławcza RIO od wyroku sądu korzystnego dla Gminy Wołomin, a mieszkańcy Wołomina mają masę pomysłów wartych zrealizowania. Dlatego też zdecydowaliśmy się kontynuować „Społeczne Wnioski”.

Po analizie przebiegu zeszłorocznych „Społecznych Wniosków” oraz biorąc pod uwagę problemy, które napotkaliśmy w związku z ich procedowaniem, zaktualizowaliśmy treść „Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2021”. Staraliśmy się uwzględnić każdy punkt widzenia przy zachowaniu celowości i gospodarności wydatkowania środków publicznych.

Liczymy na konstruktywne uwagi, opinie i propozycje ewentualnych zmian „Zasad…”. Można je składać w następujących formach:

  • pisemnie na Formularzu zgłaszania uwag, w tym elektronicznie przesyłając je na adres e-mail: naszbudzet@wolomin.org.pl lub wysyłając je w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
  • w punkcie konsultacyjnym w Wydziale Planowania Rozwoju i Rewitalizacji, II piętro Urzędu Miejskiego, pokój 210, w godzinach pracy urzędu;
  • w ramach otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Gminy Wołomin, które odbędzie się dnia 10 lutego 2020 roku o godz. 18.00 w sali 106. Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Dokumenty:
ogłoszenie o konsultacjach (.pdf, 93 KB)
Zasady zgłaszania Społecznych Wniosków na rok 2021 – projekt (.pdf, 282 KB)
formularz zgłaszania uwag (.odt, 22 KB)
formularz zgłaszania uwag (.pdf,  91 KB)

Kategoria: