Zajęcia 15.02.2018

Zajęcia 15.02.2018

Nasze spotkanie zaczęliśmy od podsumowania ostatnich obserwacji nocnego nieba. Następnie przypomnieliśmy sobie zoogeograficzną mapę obejmująca azjatycką część krainy palearktycznej i krainę orientalną. Szczególną uwagę poświęciliśmy tygrysom. Omówiliśmy dziewięć podgatunków tygrysa azjatyckiego – sześć, które jeszcze przetrwały i trzy wymarłe. Staraliśmy się określić różnice w ich wyglądzie, pozwalające na identyfikację wszystkich podgatunków tygrysa. Rozmawialiśmy o przyczynach dla których przetrwanie tych wspaniałych zwierząt jest poważnie zagrożone i o tym ile jeszcze pozostało osobników każdego podgatunku tygrysa. Przypomnieliśmy sobie najważniejsze fakty z biologii owadów i pajęczaków i omówiliśmy najbardziej niebezpieczne dla ludzi gatunki pająków. Następnie rozpoczęliśmy szkicowanie sylwetki tygrysa ussuryjskiego w skali 1:1. Pod koniec zajęć graliśmy w przyrodnicze gry edukacyjne.  

Zajęcia 15.02.2018
sdr