Zajęcia 16 listopada

Zajęcia 16 listopada

Rozpoczęliśmy  tradycyjnie, od podsumowania tego, co zdarzyło się w otaczającej przyrodzie w ciągu tygodnia, który minął od ostatniego spotkania. Potem omówiliśmy wycieczkę do Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Oglądając zdjęcia z wycieczki przypomnieliśmy sobie i utrwaliliśmy wiedzę zdobytą w czasie zwiedzania wystawy „Co wiemy o grzybach?” Skoncentrowaliśmy się na prawdach i mitach funkcjonujących na temat tych trochę tajemniczych organizmów. Powtórzyliśmy sposoby rozpoznawania grzybów najbardziej niebezpiecznych.

Zajęcia 16 listopada

Powróciliśmy do wątku związanego z wymieraniem gatunków. Przypomnieliśmy sobie zwierzęta oglądane w sali  z trofeami z egzotycznych polowań i zestawiliśmy je z ich wizerunkami z wystawy zdjęć najbardziej zagrożonych dzisiaj gatunków „PhotoArk”, łącząc w ten sposób przyczynę i skutek. Na zakończenie obejrzeliśmy piękny film pt. „Anima Mundi”   Godfrey Reggio ze wspaniałą muzyką Philipa Glassa. Pokazuje on piękno całej przyrody i jej bezcenną wartość.