Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków

Po ocenie formalnej projektów złożonych w ramach WBO2018 łączna wartość wszystkich zgłoszonych projektów wynosi 2 801 066,15 zł.

  • W kategorii Przestrzeń publiczna wpłynęło 19 wniosków (na łączną kwotę 1 684 351,41 zł), w tym 7 projektów szkolnych i 11 pozostałych.
  • W kategorii Aktywny Mieszkaniec wpłynęło 30 wniosków (na łączną kwotę 655 314,74 zł), w tym 8 projektów szkolnych i 22 pozostałe.
  • W kategorii Wołomin: Odnowa wpłynęło 9 wniosków (na łączną kwotę 461 400,00 zł), w tym 5 projektów inwestycyjnych i 4 miękkie.

Podział procentowy wartości projektów zgłoszonych  w poszczególnych kategoriach prezentujemy na poniższej infografice.

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków

Obecnie trwa ocena merytoryczna zgłoszonych projektów. Jej wyniki zostaną ogłoszone do 4 sierpnia 2017 r.

Bieżące informacje dotyczące WBO2018 można śledzić na stronie wbo.wolomin.org

Kategoria: