Zapewnienie kompleksowej opieki na osobami bezdomnymi

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi”. Realizację zadania planuje się zlecić na okres trzech lat tj. 2021, 2022 i 2023.

Ogłoszenie

Zarządzenie nr 70/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 24.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Kategoria: