Zapraszamy do składania uwag do projektu programu współpracy na 2020

Aktywność społeczna w Wołominie

Współpracujemy poza(samo)rządowo

Wspólnie zdecydujmy o tym, jak ma wyglądać współpraca Gminy Wołomin
z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.

Zaproszenie do współtworzenia projektu programu współpracy gminy Wołomin
z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Urzędu Miejskiego w Wołominie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

►Założeniem w pracach nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w roku 2019. Program na 2020 rok dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie www.wolomin.org w zakładce NGO, Edukacja, Sport, Zdrowie.

►Zapraszamy do wskazania konkretnych propozycji zmian w treści Programu, uzupełnienia i doprecyzowania zapisów, itp. W celu składania propozycji, proponujemy wykorzystanie Formularza, który dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.wolomin.org w zakładce NGO, Edukacja, Sport, Zdrowie.

►Formularz w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: dialog@wolomin.org w terminie do 14 sierpnia 2019 r. do godz. 16.00. Formularz w wersji papierowej składa się na Stanowiskach podawczych – punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 763-30-72 oraz w pok. 211.

►Na podstawie zebranych opinii i propozycji przygotowany zostanie projekt programu współpracy, który następnie poddany zostanie konsultacjom. Harmonogram prac nad przygotowaniem projektu Programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie www.wolomin.org w zakładce NGO, Edukacja, Sport, Zdrowie.

Zapraszamy do współpracy!

Dobre praktyki musimy wypracować wspólnie

Kategoria: