Zapraszamy przedsiębiorców do wypełnienia ankiety

Zapraszamy przedsiębiorców do wypełnienia ankiety

Wołomin zamierza przygotować tereny pod nowe inwestycje. Zamierzamy w nich zaplanować miejsca przyjazne dla rozwoju przedsiębiorczości i MŚP w związku z zamiarem uporządkowania terenów zdegradowanych i zaniedbanych będących własnością Gminy.

Planuje się uporządkowanie i uzbrojenie terenu po starym basenie, który nie będzie już jedynie niebezpieczną ruiną w centrum miasta, ale powstanie tam obiekt pełniący funkcje kulturalne. Obecnie zapewniający funkcje kulturalne budynek MDK nie posiada już możliwości lokalowych i wymaga poniesienia dużych nakładów finansowych związanych z remontem i przebudową. Zaplanowany nowy obiekt zaspokoi funkcje widowiskowe i kulturalne oraz zapewni sale zajęciowe spełniających wymagania XXI wieku. Jednakże projektując obiekt projektant musi posiadać pełne zapotrzebowanie na pomieszczenia. Zapotrzebowanie na taką inwestycję zgłosiła już szkoła muzyczna działająca
w Wołominie, która chciałaby przeznaczyć to miejsce pod swoją działalność, co doskonale pasuje do założeń sali widowiskowej. Ponadto, teren basenu znajduje się w obszarze rewitalizacji, tj. strefa,
w której nie będzie obowiązywała większość przepisów normujących wolny rynek i można stosować preferencyjne formy najmu lokali „za darmo” (czyli za usługi włącznie).

W ramach działań rewitalizacyjnych możemy wybudować taki obiekt ze wsparciem środków zewnętrznych.

Drugim terenem jest teren po starej oczyszczalni na końcu ulicy Legionów. W założeniu zostanie tam przeniesiona Komenda Powiatowa Policji wraz z Prokuraturą Rejonową, natomiast pozostałe 3 ha terenu zostaną przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową „Mieszkanie plus”. Stwarza to możliwość negocjowania formy zabudowy np. z przeznaczeniem na działalność usługową w parterach bądź wyłącznie pod rozwój MŚP. Gmina nie będzie mogła w tym miejscu wynajmować „za darmo” jak
w obszarze rewitalizacji, ale może stosować warunki preferencyjne zapisane w dokumentach planistycznych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, co pozwoli zbadać zapotrzebowanie Państwa firm na tego rodzaju inwestycje i umożliwi lepsze dopracowanie gminnych planów inwestycyjnych. Do wypełnienia ankiety zapraszamy również przedsiębiorców spoza terenu Gminy Wołomin.

Aby wypełnić ankietę kliknij TUTAJ

Kategoria: