Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0004 – Mostówka

Starostwo

Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 004 – Mostówka gmina Wołomin plik (PDF)

Kategoria: