Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0006 – Stare Grabie

Starostwo

Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0006 – Stare Grabie gmina Wołomin (Plik PDF)

 

 

Kategoria: