Zawiadomienie

Zawiadomienie

Marszałek Województwa Lubelskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, wykonanie robót w wodach, wykonywanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz na szczególne korzystanie z wód, w ramach realizacji zadania “Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła “Wołomin” na drodze krajowej S-8″.

zawiadomienie (PDF, 1,MB)

wszczęcie postępowania (PDF, 417 KB)

wszczęcie postępowania – formularz (PDF, 395 KB)

Kategoria: