Zawieszenie biletów zakodowanych na Warszawskiej Karcie Miejskiej

Zawieszenie biletów zakodowanych na Warszawskiej Karcie Miejskiej

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami Warszawski Transport Publiczny oferuje możliwość zawieszenia biletu „na odległość”. Zawiesić można bilety 30 i 90 dniowe, ważne w dowolnej strefie biletowej, także Bilety Metropolitalne.

Pasażerowie, którzy zrezygnowali z podróży komunikacją publiczną mogą drogą elektroniczną zwrócić się do Zarządu Transportu Miejskiego z wnioskiem o zawieszenie biletu długookresowego. Wniosek można przesłać na adres: ztm@ztm.waw.pl z tytułem wiadomości: zawieszenie biletu. We wniosku musi być podany numer karty.

Kartę można również zawiesić za pośrednictwem strony: https://zawieswkm.wtp.waw.pl/

Po złożeniu wniosku można też pobrać potwierdzenie złożenia wniosku. Zgłoszenia wysłane wcześniej pocztą elektroniczną są nadal ważne, nie trzeba ich składać ponownie.

Pasażer nie otrzyma zwrotu pieniędzy, będzie mógł natomiast przekodować niewykorzystany czas ważności biletu na inny termin, po zgłoszeniu się Punktu Obsługi Pasażerów, w dowolnie wybranym przez siebie terminie. Przekodowywany okres ważności będzie się liczył od dnia złożenia wniosku przez Internet.

Pasażerowie, którzy wnioskują o zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ważności biletów zapraszamy do POP. Zwrot biletu wymaga zmiany zapisu na Warszawskiej Karcie Miejskiej, co można zrobić tylko w Punkcie Obsługi Pasażera.

Kategoria: