Zawieszenie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zawieszenie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, że w związku z zagrożeniem COVID-19 od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zawiesza się działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej we wszystkich gminach powiatu wołomińskiego. Prawnicy udzielają porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – informacje i zapisy pod numerem telefonu: 735 736 797.

UWAGA
Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona ma możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej W KARCIE POMOCY – CZĘŚĆ B pod numerem telefonu: 735-736-797, za pośrednictwem poczty elektronicznej: npp.zapisy@powiat-wolominski.pl, listownie bezpośrednio do komórki organizacyjnej Starostwa obsługującej pod względem organizacyjno-technicznym zadanie: Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pobierz:
Karta pomocy część B
Wniosek zgłoszenie porady na odległość

Źródło: Powiat Wołomiński

Kategoria: