Zgłaszanie aktów wandalizmu i kradzieży urządzeń na placach zabaw

Zgłaszanie aktów wandalizmu i kradzieży urządzeń na placach zabaw

Gminne place zabaw są regularnie dewastowane i okradane! Koszty napraw ponosimy wszyscy! Zamówienie, dostarczenie i zainstalowanie nowych urządzeń to nie tylko pieniądze – to również czas, kiedy dzieci nie mogą swobodnie się bawić! Okres oczekiwania na sprowadzenie nowych urządzeń wynosi nawet kilka tygodni!

Zabawki przeznaczone na publiczne place zabaw (takie jak widoczne na zdjęciu „bocianie gniazdo”) znacząco różnią się od tych przeznaczonych do ogrodów przydomowych: są solidniejsze, wzmocnione elementami stalowym i znacznie droższe! Jedno z takich gniazd zostało skradzione na dzień przed otwarciem placów zabaw, drugie pocięto nożem!

Zwracamy się z prośbą o reagowanie na akty wandalizmu i kradzieży oraz zgłaszanie prób sprzedaży elementów wyposażenia placów zabaw.
Zgłoszenia są przyjmowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej: (22) 763 30 98.

Kategoria: