Zgłaszanie zwierząt potrzebujących pomocy

Zgłaszanie zwierząt potrzebujących pomocy

Informujemy, że w przypadku zaistnienia takich zdarzeń jak:
– wypadek drogowy, lub inne zdarzenie losowe z udziałem zwierząt bezdomnych i zwierząt dzikich na terenie Gminy Wołomin;
– przypadki znęcania się nad zwierzętami;
– zgłoszenia martwych zwierząt znajdujących się na terenach publicznych Gminy Wołomin prosimy o niezwłoczne powiadomienie:
Policji nr tel. 112 lub 997 całodobowo;
Straży Miejskiej w Wołominie nr tel. 22 787 90 50, 519 151 363, poniedziałek – piątek w godz. 6:00 – 22:00;
Wydziału Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie Powiatowym w Wołominie nr tel. 22 776 03 00 całodobowo;
Urzędu Miejskiego w Wołominie, nr tel. 22 763 30 98, poniedziałek w godz. 9:00 – 19:00, wtorek – czwartek w godz. 8:00 – 16:00, piątek w godz. 8:00 – 14:00.
Wymienione jednostki powiadomią odpowiednie służby, z którymi Gmina Wołomin podpisała odpowiednie umowy.

Kategoria: