Zmiana organizacji pracy Urzędu Miejskiego od 22 marca 2021

Zmiana organizacji pracy Urzędu Miejskiego od 22 marca 2021

Od 20 marca do 9 kwietnia wprowadzono Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dodatkowe obostrzenia na terenie całego kraju. W tych dniach urzędy mają pracować w trybie wewnętrznym.

Od poniedziałku, 22 marca, Urząd Miejski w Wołominie dostępny jest wyłącznie dla klientów umówionych na wizytę.
Prosimy, aby załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Wołominie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucając kopertę do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu.
Wyjątki: rejestracja bieżąca zgonów, sporządzanie aktów zgonów, zawierania małżeństw i składania oświadczeń w ramach prowadzonych rejestrów przez Urząd Stanu Cywilnego. W tych sprawach pracownicy USC przyjmują osobiście. Dla spraw dotyczących zawarcia związku małżeńskiego i składania oświadczeń (uznanie ojcostwa, powrót do nazwiska noszonego przed ślubem po rozwodzie), należy umawiać wizyty w USC mailowo lub telefonicznie.
Odbiór dowodu osobistego będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Wydziale Spraw Obywatelskich.
Kasa Urzędu pracuje bez zmian. Jednakże, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa, prosimy o dokonywanie płatności elektronicznie.

Apelujemy, by z urzędnikami kontaktować się poprzez internet lub telefon. Prosimy o wyrozumiałość ze względu na aktualny stan zagrożenia epidemicznego i liczne przypadki zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
Urząd – jak każdy pracodawca – mając na uwadze niezbędne środki ostrożności, musi się liczyć z nieobecnością pracowników, wynikającą ze stanu zagrożenia czy funkcjonowania pracowników w trybie pracy zdalnej.

W związku z dużą absencją pracowników, z Wydziałem Dochodów i Egzekucji, proszę kontaktować się pod numerem telefonu 22 763 30 00 wew. 240.

Jesteśmy dla Was – dla Państwa wygody i bezpieczeństwa prosimy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń.