Zmiany na targowisku miejskim od 7 maja 2020 r.

Zmiany na targowisku miejskim od 7 maja 2020 r.

W związku ze zmniejszeniem obostrzeń związanych z funkcjonowaniem galerii handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu targowiska w Wołominie.

Od czwartku 7 maja zostaje dopuszczony:

 • handel wszystkimi artykułami;
 • handel na placu C (czyli na parkingu);
 • handel na ulicy Matejki, na odcinku między placami A i B (pod warunkiem zachowania bezpiecznych odległości i nie utrudniania komunikacji w przejściach i alejkach).

Informacje dla sprzedawców:

 • miejsca do handlu są wyznaczane przez zarządcę targowiska (zgodnie z ostatnią rezerwacją i opłatą wniesioną za miesiąc marzec 2020 r.;
 • konieczne jest potwierdzenie chęci kontynuowania rezerwacji stanowisk handlowych na kolejny okres poprzez wypełnienie Oświadczenia, które dostępne będzie u Administratora podczas najbliższych dni targowych;
 • należy przestrzegać obowiązujących zasad sanitarnych w tym egzekwowania od Klientów oczekujących przy zajmowanym przeze siebie stanowisku zachowania bezpiecznej odległości min. 2 metry od następnej osoby i innych handlujących;
 • sprzedawcy zobowiązani są do używania jednorazowych rękawiczek;
 • obowiązkiem sprzedawcy jest posiadanie na stoisku płynu do dezynfekcji;
 • prosimy o przygotowanie kwoty obowiązującej opłaty targowej zgodnie z zapisami uchwały nr XXIX-163/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016 roku.

Wytyczne sanitarne:

 • osoby przebywające na placu targowym muszą mieć zasłonięte usta i nos;
 • osoby kupujące, które nie posiadają rękawiczek zobowiązane są do zdezynfekowania rąk przed wejściem na plac targowy (płyn do dezynfekcji będzie dostępny przy wejściach);
 • w pawilonie handlowym może przebywać tylko jedna osoba kupująca. W kolejce przed pawilonem czy stanowiskiem handlowym oraz w oczekiwaniu do wejścia na targowisko należy zachować bezpieczną odległość min. 2 metry od kolejnej osoby;
 • jednorazowo na terenie targowiska może przybywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich stoisk x 4 osoby;
 • rekomendowany sposób płatności to płatności bezgotówkowe;
 • towar może być podawany i pakowany wyłącznie przez sprzedawcę (prosimy o maksymalne ograniczenie samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych, pieczywa, owoców i warzyw oraz szybkie i sprawne dokonywanie najpilniejszych zakupów, aby umożliwić innym wejście na targowisko).

Brak zachowania przez sprzedających należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego i nieprzestrzeganie ograniczeń i nakazów wprowadzonych przez właściwe organy oraz administratora
będzie skutkował sankcjami nałożonymi przez ww. organy oraz koniecznością natychmiastowego opuszczenia terenu targowiska miejskiego.

Ponadto apelujemy o stosowanie się do wytycznych rządu i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.