Zmiany w prawie są konieczne, aby skutecznie walczyć z podrzucaniem odpadów

Spotkanie poświęcone procederowi nielegalnego obrotu odpadami niebezpiecznymi w Urzędzie Miejskim w Wołominie

Uczestniczący w dn. 5 czerwca br. w spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Wołominie przedstawiciele instytucji zajmujących się walką z nielegalnym obrotem odpadami niebezpiecznymi są zgodni – zmiany w prawie są konieczne, aby skutecznie walczyć z tym zjawiskiem!

Gminy mają wielki problem z nielegalnymi odpadami, które podrzucane są na ich tereny . Nie mają kompetencji ani budżetu, żeby zająć się odpadami chemicznymi. Procedury zawodzą, opinie powołanych instytucji bywają ze sobą sprzeczne, brakuje rozwiązań umożliwiających szybką i bezpieczną utylizację odpadów niebezpiecznych. Specjaliści są zgodni – konieczna jest zmiana prawa w zakresie odpadów przemysłowych i zaostrzenie prawa z w zakresie nielegalnego obrotu odpadami niebezpiecznymi.

Na dzisiejszym spotkaniu dyskutowano o realnych możliwościach rozwiązania tego palącego problemu. Rozwiązaniem może być powołanie specjalnej instytucji, która zajmowałaby się tematem odpadów przemysłowych i niebezpiecznych kompleksowo, innym – stworzenie odpowiednich zapisów prawa, ponieważ zapisy ustawy o odpadach w praktyce okazują się niewystarczające. Konieczne jest opracowanie wytycznych dla służb w zakresie zabezpieczenia miejsc podrzucenia odpadów niebezpiecznych oraz skrócenie procedur.

W gronie specjalistów na co dzień zajmujących się tematem omawialiśmy różne scenariusze i zgodnie stwierdziliśmy, że sprawą trzeba zająć się kompleksowo na poziomie ogólnokrajowym! Wołomin, Rybno, Białobrzegi, Kałuszyn oraz setki gmin w Polsce czekają na zdecydowany ruch rządu!

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w Mińsku Mazowieckim, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Prokuratury Rejonowej w Wołominie, Starostwa Powiatowego w Wołominie, Djchem Chemicals Poland S.A., Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wołominie oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego.