Znamy już skład nowej Wołomińskiej Rady Seniorów

rysunek 4 seniorów

Zarządzeniem Burmistrza Wołomina nr 336 z dnia 13 grudnia 2021 roku (aktywny link do Biuletynu Informacji Publicznej) poznaliśmy członków Wołomińskiej Rady Seniorów kadencji 2022-2024. W jej skład weszło 17 osób, które ukończyły 60 rok życia – 15 przedstawicieli senioralnych organizacji pozarządowych z terenu Gminy Wołomin, które działają na rzecz środowiska osób starszych, klubów seniora i uniwersytetów trzeciego wieku oraz 2 przedstawicieli Burmistrza Wołomina. W nowej Radzie mamy 12 pań i 5 panów.

Nowym radnym serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia oraz wytrwałości w pracy na rzecz społeczności senioralnej w naszej gminie.

Skład osobowy Wołomińskiej Rady Seniorów kadencji 2022 – 2024:

1) Teresa Borkowska – przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Koło nr 1,

2) Czesław Borkowski – przedstawiciel Powiatowego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości,

3) Jadwiga Czaplicka – przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego – Oddział Wołomin,

4) Eugeniusz Dembiński – przedstawiciel Osiedlowego Klubu Seniora „Tramp”,

5) Wiesława Krych – przedstawicielka Polskiego Związku Niewidomych,

6) Elżbieta Lewandowska – przedstawicielka MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania nr 230 w Wołominie,

7) Barbara Lęcka – przedstawicielka Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

8) Barbara Lisik – przedstawicielka Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Koło nr 12,

9) Alicja Ławecka – przedstawicielka Klubu Seniora „Słoneczna”,

10) Małgorzata, Stanisława Prawdzic – Szczawińska – przedstawicielka Mazowieckiego Forum Biznesu, Nauki i Kultury,

11) Grażyna Radomska – przedstawicielka Stowarzyszenia Diabetyków Wołomin,

12) Alina Rzempołuch – przedstawicielka Ligi Kobiet Wołomin,

13) Jadwiga Suk – przedstawicielka Stowarzyszenia Powiatowy Uniwersytet Otwarty w Wołominie,

14) Teresa Wosińska – przedstawicielka Burmistrza Wołomin,

15) Albert Traczewski – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Koło nr 2,

16) Zbigniew Ziemkiewicz – przedstawiciel Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus” przy parafii pw. Józefa Robotnika w Wołominie,

17) Andrzej Żelezik – przedstawiciel Burmistrza Wołomina.

W styczniu 2022 r. odbędzie się pierwsza sesja nowej Rady, podczas której odbędzie się uroczyste ślubowanie radnych oraz wybór zarządu.