wybory

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Uchwała nr 14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołominie z dnia 8 kwietnia 2024 roku o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 roku. Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Wołominie stwierdza, co następuje: § 1. 1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 7

Utworzenie nowego obwodu głosowania nr 32 i zmiana siedzib komisji nr 22 i nr 27

W związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborami do do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast: 1) utworzono nowy obwód głosowania Nr 32 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Przedszkolu Nr 6 im. Bajka w Wołominie ulica Kościelna 70. W obwodzie będą głosowali mieszkańcy ulic: Asnyka, Oleńki, Świętej Rity, Teligi 8A do końca, Lipińska od 49 nieparzyste do

Wybory samorządowe 2024

Informujemy, iż postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 15 marca 2024r. zostały powołane obwodowe komisje wyborcze w gminie Wołomin do przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. , Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji odbędzie się we wtorek 26 marca 2024r. o godz. 18:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Wołominie, przy ulicy Mariańskiej 7. Jednocześnie informujemy, że tego samego dnia odbędzie się szkolenie

rozmowa przy biurku

Powiatowa Komisja Wyborcza w Wołominie, powołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 23 lutego 2024 r., podaje informację o swoim składzie, siedzibie oraz terminach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Powiatu Wołomińskiego: SKŁAD POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOMINIE LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA 1. Mariusz Cezary Matusik Przewodniczący Komisji 2. Dariusz Dąbrowski Zastępca Przewodniczącego Komisji 3. Robert Mieczysław Bijata Członek Komisji 4. Magdalena Gorczyńska Członek Komisji 5.

wybory uzupełniające

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do uzupełniających wyborów ławników do sądów powszechnych W związku z pismem Wiceprezesa ds. pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, w którym, zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz 217 z późn. zm.), zwraca się on o dokonanie wyboru ławników w naborze uzupełniającym kandydatów na ławników: – Do Sądu Rejonowego

grafika - głosowanie

Informujemy, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych powołanych Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Wołomin, odbędzie się 6 PAŹDZIERNIKA 2023 R. (PIĄTEK) O GODZ.18.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Wołominie ulica Mariańska 7. Tego samego dnia odbędzie się szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych. Obecność obowiązkowa. Dokumenty (kliknij na plik, aby rozpocząć pobieranie): • POSTANOWIENIE NR 305/2023 Komisarza Wyborczego w Warszawie

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych. W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie i Sądzie Rejonowym w Wołominie, Prezes Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie zwrócił się do Rady Miejskiej w Wołominie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: – Do Sądu Rejonowego dla Warszawy

Wołomińska Rada Seniorów w nowej odsłonie!

W piątek 25 lutego wznowiła działalność Wołomińska Rada Seniorów (WRS). Na ten moment długo czekaliśmy, ale nareszcie sytuacja sanitarna na tyle się uspokoiła, że nasi seniorzy mogli zainaugurować kadencję 2022 – 2024. Najważniejsza informacja jest taka, że tego dnia wybrano w demokratycznych wyborach na przewodniczącą p. Barbarę Lęcką. Pani Barbarze serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślności w pracy na nowym stanowisku. Warto podkreślić, że p. Lęcka jest znaną aktywistką Wołomińskiego Uniwersytetu

rysunek 4 seniorów

Zarządzeniem Burmistrza Wołomina nr 336 z dnia 13 grudnia 2021 roku (aktywny link do Biuletynu Informacji Publicznej) poznaliśmy członków Wołomińskiej Rady Seniorów kadencji 2022-2024. W jej skład weszło 17 osób, które ukończyły 60 rok życia – 15 przedstawicieli senioralnych organizacji pozarządowych z terenu Gminy Wołomin, które działają na rzecz środowiska osób starszych, klubów seniora i uniwersytetów trzeciego wieku oraz 2 przedstawicieli Burmistrza Wołomina. W nowej Radzie mamy 12 pań i

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta w nowym stylu!

Miło nam poinformować, że 1 grudnia br. zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Wołomina nr 327/2021, oficjalnie rozpoczęły się przygotowania do wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin na kadencję 2022-2023!Po raz pierwszy wybory przeprowadzone będą w formie zdalnej poprzez e-dziennik uczniowski. Musimy dostosowywać się do wyzwań aktualnych czasów i unowocześniać metody naszych działań. Jesteśmy pewni, że młodzi wyborcy z łatwością oddadzą elektroniczny głos na swoich faworytów. Czym właściwie zajmuje się Młodzieżowa Rada