Znamy już “Zasady Społecznych Wniosków 2021”

Znamy już "Zasady Społecznych Wniosków 2021"

Wspólnie z mieszkańcami opracowaliśmy nowe “Zasady zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2021” (dalej: “Zasady Społecznych Wniosków 2021”).

Zachęcamy do pisania wniosków projektowych! Nabór ogłosimy w najbliższych dniach, wraz z kwotą i harmonogramem Społecznych Wniosków, a tymczasem przedstawiamy najważniejsze informacje.

 • Nowa kategoria Wołomin Kultura obejmująca projekty miękkie (koncerty, spektakle itp.) oraz inwestycyjne (np. budowa podjazdu dla wózków). Na etapie pisania projektu należy wskazać partnera – jednostkę kultury, która będzie realizatorem danego projektu. Do wniosku należy załączyć list intencyjny od kierownika instytucji potwierdzający, że założenia projektu są zgodne z działalnością statutową jednostki. Maksymalna wartość projektu: 20 tys zł.
 • W związku z większą liczbą kategorii obowiązuje nowy procentowy podział kwot:
  1. Przestrzeń publiczna (72% ogólnej kwoty na realizację Społecznych Wniosków)
  2. Aktywny Mieszkaniec (10% ogólnej kwoty na realizację Społecznych Wniosków)
  3. Wołomin Odnowa (15% ogólnej kwoty na realizację Społecznych Wniosków)
  4. Wołomin Kultura (3% ogólnej kwoty na realizację Społecznych Wniosków)
 • W ramach projektów inwestycyjnych będzie można zgłaszać remonty sal gimnastycznych. Do tej pory budynki szkół i przedszkoli były wyłączone, teraz otwieramy się na pomysły dot. odnawiania wewnętrznej infrastruktury sportowej.
 • Do realizacji mogą być rekomendowane tylko te z projektów, które w głosowaniu mieszkańców uzyskały nie mniej niż 50 głosów dla projektów miękkich i nie mniej niż 100 głosów dla projektów inwestycyjnych.
 • Każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić maksymalnie 4 projekty w dowolnych kategoriach.
 • Każdy uprawniony do głosowania będzie mógł oddać maksymalnie 4 głosy – po jednym w każdej kategorii.

Liczymy na ciekawe pomysły i zaangażowanie. Zachęcamy do udziału tych, którzy jeszcze nie mieli okazji spróbować swoich sił z partycypowaniu w budżecie Gminy Wołomin. To naprawdę działa!

Zasady Społecznych Wniosków 2021

Kategoria: