Związek Miast Polskich podsumowuje 2020 rok – Projekty z miastami i dla miast

Logo Związek Miast Polskich

W 2020 roku Związek był zaangażowany w realizację 9 projektów, w których uczestniczyło ponad 150 miast.

Celem tych działań było m.in. wypracowanie narzędzi efektywnego zarządzania zintegrowanym i zrównoważonym rozwojem miast, tworzenie platform wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy miastami, a także wsparcie, doradztwo i dostarczanie eksperckiej wiedzy tam, gdzie jest na nią zapotrzebowanie.

Projekty realizowane przez ZMP i jego miasta to:

  • Rozwój średnich i małych miast
  • Rozwój małych miast
  • Monitoring usług publicznych
  • Samorządowy rynek pracy
  • Udział mieszkańców w planowaniu przestrzennym
  • Zarządzanie oświatą
  • Zarządzanie usługami lokalnymi – nowa jakość
  • Wsparcie przedsiębiorczości rodzinnej
  • Nowa jakość w zamówieniach publicznych

W 2020 r. do Związku przystąpiło 11 miast. Na koniec roku Związek liczył 333 miasta członkowskie, najwięcej w jego powojennej historii.

Więcej informacji w załączeniu: infografiki na temat projektów oraz mapa z miastami uczestniczącymi w projektach ZMP.

Biuro ZMP

Załącznik:
Projekty Związku Miast Polskich realizowane z miastami i dla miast w 2020 r.
Miasta biorące udział w projektach w 2020 r. – mapa