Zwolnienie z opłaty targowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Zwolnienie z opłaty targowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z ustawą z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa.

Ustawa została opublikowana w Dz. U. z 15.12.2020 r. pod poz. 2255.