Aktualny raport z pomocy Ukrainie

zarządzanie kryzysowe

Już od ponad miesiąca każdy dzień rozpoczynamy od spotkania gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Sytuacja jest dynamiczna, a zakres poruszanych tematów bardzo szeroki – pomoc humanitarna, społeczna, sprawy urzędowe, edukacja. O wszystkich istotnych decyzjach informujemy na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, aby mieszkańcy wiedzieli, co dzieje się w naszej gminie.

Aktualnie nasza pomoc humanitarna skierowana jest głównie do Ukraińców przebywających na terenie gminy Wołomin. Prośby o pomoc trafiają w pierwszej kolejności do koordynatorów, potem do Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie, gdzie wolontariusze przygotowują paczki zgodne z zapotrzebowaniem. Paczki dostarcza do potrzebujących Straż Miejska. Cały proces jest ukierunkowany na to, żeby pomagać skutecznie i żeby pomoc trafiała tam gdzie jest najbardziej potrzebna.

W ciągu zaledwie 20 dni Straż Miejska przekazała rodzinom Ukraińskim ponad 50 paczek z naszego magazynu centralnego. Zbiórka darów nadal trwa, ale ilość przynoszonych darów jest już znacznie mniejsza niż tych wydawanych. Na szczęście, ruszyło już wsparcie systemowe i Ukraińcy nie tylko mogą wnioskować o nr PESEL, ale też ubiegać się wsparcie finansowe na start i starać się o pracę.

Od wczoraj Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje też wnioski o wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób, które przyjęły uchodźców pod swój dach. Intensywnie pracujemy też nad współpracą międzynarodową, bo wojna nadal trwa i powinniśmy jednoczyć wszystkie siły, by nieść skuteczną pomoc. Mieszkańcy gminy Wołomin z całą pewnością zdali test z człowieczeństwa. Oby człowieczeństwo wzięło górę nad wszystkimi innymi sprawami i w końcu zapanował upragniony pokój.