Aplikacja 991 Assistant

Aplikacja 991 Assistant

Oprócz numeru alarmowego 991 PGE umożliwia swoim klientom zgłaszanie awarii poprzez aplikację „991 Assistant”. Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Użytkownik może jednak ponosić koszty połączenia internetowego zgodnie z taryfą swojego operatora telefonii komórkowej.

Za pośrednictwem aplikacji można korzystać z następujących Usług:
• Aktywacja newsletter-a;
• Przyjęcie zgłoszenia w jednej z dostępnych kategorii zgłoszeń (w tym informowanie Użytkownika o przyjęciu/zarejestrowaniu zgłoszenia).
• Informacje o zmianach w statusie zgłoszenia;
• Informacje o przywróceniu zasilania i/lub zakończeniu procedowania zgłoszenia;
• Informacje o zmianach w Aplikacji i/lub Regulaminie
• Inne powiadomienia lub komunikaty istotne dla Użytkownika związane z Usługami realizowanymi przez Usługodawcę.

Za pośrednictwem aplikacji można dokonać zgłoszenia w zakresie:
• Przerwy w dostawie energii elektrycznej – częściowego lub całkowitego braku zasilania
• Oświetlenia ulicznego, w zakresie którego PGE Dystrybucja S.A. jest właścicielem majątku oświetleniowego lub działa na zlecenie na podstawie zawartej umowy.

Usługodawca, zastrzega, iż aplikacja nie jest przeznaczona do przekazywania zgłoszeń z kategorii Zgłoszeń Zagrożenia Życia. W celu dokonania zgłoszenia z kategorii Zgłoszeń Zagrożenia Życia należy się każdorazowo kontaktować pod numerem 991, a w przypadku niedostępności z ogólnopolskim nr 112.

W celu uzyskania funkcjonalności wysyłania zgłoszeń użytkownik musi dokonać akceptacji regulaminu oraz RODO a następnie przeprowadzić rejestrację podając poniższe dane:
• e-mail
• nr telefonu

Co pokazuje nam aplikacja (kilka praktycznych wskazówek):
• że mam zasilanie? Tak nie jest – wejdź w szczegóły swojego zgłoszenia (menu po lewej stronie – moje zgłoszenia) i potwierdź brak zasilnia. Twoje zgłoszenie zostanie ponownie rozpatrzone.
• Nie ma mojego adresu. Jeżeli wybierasz adres z mapy i nie możesz go zaczytać dodaj go wybierając menu po lewej stronie opcje „moje adresy” .
• Miga mi ekran – nie jest udostępniona lokalizacja urządzenia (nie udostępniony GPS).
• Brak możliwości zalogowania się – nie pobrano kodu aktywacyjnego.
• Różne godziny przywrócenia zasilania – komunikaty o czasie usunięcia awarii są na bieżąco aktualizowane.

Źródło: Strona internetowa PGE Dystrybucja (bezpośredni link do artykułu nt. Aplikacji 991 Assistant) oraz fan page „Grupa PGE” (bezpośredni link do wpisu dotyczącego aplikacji)
data dostępu 22/02/2022