aplikacja

aplikacja ratownik

Chcesz pomóc, ale nie wiesz jak? Dołącz do aplikacji i dodaj punkty specjalne na mapie, aby każdy mógł je bez problemu odnaleźć: – punkt medyczny – oferta i lokalizacja noclegu – punkt zbiórki darów – punkty dystrybucji artykułów pierwszej potrzeby – tłumaczenia – punkty wsparcia psychologicznego. Aplikacja Ratownik do tej pory służyła do wzywania pomocy i lokalizacji AED na terenie Polski. Ostatnie 4 dni trwały intensywne prace w celu jej

Awaria prądu? Sprawdź co robić

W razie awarii prądu skontaktuj się z PGE korzystając z numeru pogotowia energetycznego 991 lub poprzez aplikację 991 Asistance (link do artykuły na temat aplikacji). Nim sięgniesz po telefon sprawdź: – czy nie jest to planowe wyłączenie związane z pracami modernizacyjnymi (link do strony z informacjami na ten temat). Mieszkańcy gminy Wołomin zaznaczają na stronie oddział Warszawa, rejon energetyczny Legionowo; – czy sąsiedzi również nie mają energii elektrycznej, – bezpieczniki

Aplikacja 991 Assistant

Oprócz numeru alarmowego 991 PGE umożliwia swoim klientom zgłaszanie awarii poprzez aplikację „991 Assistant”. Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Użytkownik może jednak ponosić koszty połączenia internetowego zgodnie z taryfą swojego operatora telefonii komórkowej. Za pośrednictwem aplikacji można korzystać z następujących Usług: • Aktywacja newsletter-a; • Przyjęcie zgłoszenia w jednej z dostępnych kategorii zgłoszeń (w tym informowanie Użytkownika o przyjęciu/zarejestrowaniu zgłoszenia). • Informacje o zmianach w statusie zgłoszenia; • Informacje o

aplikacja

Od lipca 2021 roku elektroniczna Karta Dużej Rodziny będzie dostępna wyłącznie w aplikacji mObywatel. 9 czerwca 2021 roku wchodzi w życie ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o KDR, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. poz. 952), która przewiduje między innymi zakończenie funkcjonowania aplikacji mKDR, czyli dotychczasowej elektronicznej wersji karty. Jej wygaszenie jest