K G

grafika zachęcająca do wypełniania formularza

Propozycje zgłoś za pośrednictwem formularza on-line lub pobierz plik, a po wypełnieniu dostarcz go do Urzędu w jeden ze wskazanych sposobów: mailem: organizacyjny@mazovia.pl pocztą na adres (decyduje data wpływu do Urzędu): Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa z dopiskiem „Program współpracy 2025” Propozycje do projektu Programu współpracy na 2025 rok można składać na formularzu od 24 czerwca do 15 lipca

plakat ze szczegółami konkursu

Już po raz osiemnasty Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”. Zapraszamy uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii. Tematem, który będzie inspiracją dla uczestników w tegorocznej edycji konkursu jest „Moje Mazowsze…” i realizowany będzie w czterech kategoriach: Moje Mazowsze – industrialne; Moje Mazowsze – kulinarne; Moje Mazowsze – aktywne; Moje Mazowsze – magiczne. Co zrobić, aby wygrać w konkursie? Wystarczy zrobić zdjęcie nawiązujące do tematu konkursu „Moje Mazowsze …” w jednej

chcemy poznać twoje zdanie

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 6 do 27 października 2023 r. Mazowieckie organizacje pozarządowe, oprócz współpracy ze swoimi lokalnymi samorządami, często podejmują współpracę z samorządem województwa. Udział zainteresowanych podmiotów pozarządowych w tworzeniu programu

zielona gałązka

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ogłasza konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Przyroda w moim sąsiedztwie”. Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać wiersz obejmujący maksymalnie 25 wersów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone zestawami nagród. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 1) od 7 do 10 roku życia; 2) od 11 do 15 roku życia; 3) od 16 do 18 roku życia. Termin przesłania do Organizatora prac upływa

Grafika dotycząca strategii rozwoju

W październiku br. rozpoczynamy badanie ilościowe dotyczące potrzeb i oczekiwań mieszkańców metropolii warszawskiej. Wyniki badania zostaną wykorzystane do przygotowania diagnozy w ramach „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej 2040”. Badanie realizuje Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy z firmą IBC Advisory S.A. Chcemy poznać oczekiwania mieszkańców związane z podniesieniem jakości ich życia w metropolii warszawskiej oraz dotyczące rozwoju metropolii warszawskiej w skali krajowej i europejskiej. Ważnym aspektem będzie także opinia mieszkańców o obecnych i przyszłych kierunkach współpracy

Grafika - zaproszenie na dzień otwarty inżyniera budownictwa

Zapraszamy serdecznie na Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa pn. „Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu – porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa”. Wydarzenie odbędzie się 10 października w godzinach 14:00-18:00 w Urzędzie Miejskim w Wołominie (sala 106, I piętro). Wstęp wolny! Inicjatorem akcji jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Podczas konsultacji eksperci Izby udzielą informacji z zakresu prawa budowlanego, dotyczących budowy i remontu domu. Zapraszamy również wszystkich, którzy planują zakup działki, budowę