Zgłaszanie propozycji do programu współpracy na 2025 rok

grafika zachęcająca do wypełniania formularza

Propozycje zgłoś za pośrednictwem formularza on-line lub pobierz plik, a po wypełnieniu dostarcz go do Urzędu w jeden ze wskazanych sposobów:

Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa
z dopiskiem „Program współpracy 2025”

Propozycje do projektu Programu współpracy na 2025 rok można składać na formularzu od 24 czerwca do 15 lipca br.


Formularz zgłoszenia dostępny na stronie: mazovia.pl