Bezpłatne przejazdy WTP dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną

Bezpłatne przejazdy WTP dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną

Od piątku 15 kwietnia Warszawski Transport Publiczny będzie bezpłatny dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski 24 lutego lub później. Uprawnienia będą obowiązywały do 31 maja 2022 roku.

Piątek – 15 kwietnia będzie pierwszym dniem obowiązywania nowych przepisów dotyczących bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym dla obywateli Ukrainy.

Bez opłat będą mogli z niego korzystać obywatele Ukrainy, którzy:
• przybyli do Polski – w związku z wojną rozpoczętą przez Rosję przeciwko Ukrainie – 24 lutego lub później,
• dotarli do Polski legalnie,
• posiadają dokument poświadczający przybycie do Polski 24 lutego lub później.

Uprawnienia będą honorowane we wszystkich pojazdach WTP na obszarze 1. i 2. strefy biletowej, również w liniach „L”.

Podczas kontroli biletowej należy okazać dokument potwierdzający obywatelstwo ukraińskie oraz przybycie do Polski po 24 lutego tego roku. Bezpłatne przejazdy będą obowiązywały do 31 maja 2022 roku.

Zmiany zostały wprowadzone zarządzeniem nr 611/2022 prezydenta m.st. Warszawy z 13 kwietnia 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę dla obywateli Ukrainy (bezpośredni link do zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy).

Źródło informacji: Warszawski Transport Publiczny (bezpośredni link do artykułu).