komunikacja miejska

Niebieski autobus przy przystanku

Uwaga pasażerowie! Od 12 stycznia zmienia się rozkład jazdy linii L37. Uprzejmie informujemy, że w związku z kolejnym etapem przebudowy drogi powiatowej 4314W Leśniakowizna – Turów w gminie Wołomin i zamknięciem ciągu ulic S. Matarewicza w Ossowie i gen. J. Hallera w Turowie na odcinku od ulicy Grabicznej do ulicy Nadarzyńskiej (DW 634) oraz przywróceniem ruchu na ciągu ulicy S. Matarewicza od ulicy Grabicznej do Leśniakowizny od dnia 12 stycznia

wnętrze busa z siedzeniami

Zarząd Transportu Miejskiego przedstawia zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Święta Trzech Króli oraz zimowych ferii szkolnych tj. w dniach 19.12.2020 do 17.01.2021. w dniach 19-20.12.2020r. (sobota, niedziela): autobusy, tramwaje – kursować będą wg. rozkładu jazdy soboty, linie lokalne typu L-x – kursować będą bez zmian, linie: 190, 517 kursować będą wg. specjalnego rozkładu jazdy, do obsługi linii: 27, 28, zostanie skierowany tabor o

siedzenia w busie, komunikacji miejskiej

Gmina Wołomin informuje, że w związku ze zgłoszeniem firmy TOM-BRUK Sp. z o.o. o zamknięciu od 18 listopada 2020 r. do wiosny przyszłego roku – pętli autobusowej PKP WOŁOMIN, planowane jest skierowanie linii lokalnej – L40 do tymczasowego krańca zlokalizowanego na parkingu przy ul. Wileńskiej w Wołominie (zgodnie z załączonym projektem czasowej organizacji ruchu). Do przystanku tymczasowego będą również wykonywać przelotowo podjazdy autobusy linii lokalnych – L35 oraz L37.

uchwyty do trzymania podczas jazdy busem

W związku z licznymi prośbami mieszkańców gminy Wołomin, kursującymi linią lokalną – L36, gmina Wołomin we współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego w Wołominie, od 16 listopada planuje dokonać zmiany numeracji przystanku – Wołomin, Szpital Powiatowy (przy ul. Gdyńskiej) z “02” na “01”. Po dokonanych zmianach ww. przystanek będzie przy wiacie przystankowej, co w znaczący sposób ułatwi mieszkańcom korzystanie z komunikacji miejskiej na terenie Gminy.

Czerwony autobus z pomarańczowymi elementami na tle niebieskiej infografiki

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy Wołomin, kursującymi linią lokalną – L37, a także trwającą rozbudową drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w miejscowości Majdan od km 0+000,00 do km 4+863,38 w ramach zadania “Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W”, Wykonawca informuje, że: 1) przeprowadzany jest obecnie II etap czasowej organizacji ruchu, który zakłada wyłączenie trasy komunikacyjnej od ul. Krymskiej w Leśniakowiźnie

Punkt doładowań kart WKM w Wołominie – rozmowy z WTP

Chcemy, aby punkt doładowań kart WKM wrócił na mapę gminy Wołomin. Powróciliśmy do rozmów z przedstawicielami Warszawskiego Transportu Publicznego. Dziś przedstawiliśmy naszą propozycję lokalizacji punktu sprzedaży. Wierzę, że dzisiejsze rozmowy zaowocują szybkim otwarciem punktu sprzedaży biletów i nasi mieszkańcy będą mogli już wkrótce doładować bilet w Wołomin – powiedziała Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan. Chętnych nie będzie brakować. Gmina Wołomin wydała łącznie 8 615 Biletów Metropolitalnych, w tym: 2 464 –

Informacja o zmianie trasy przejazdu linii "L"

W związku z przebudową ronda im. Jana Pawła II w Wołominie od dnia 5 maja 2020 r. (wtorek) od początku kursowania linii dziennych do dnia 8 maja 2020 r. (piątek) do końca kursowania linii dziennych autobusy linii L35, L36 i L37 zostają skierowane na trasy objazdowe: L35 i L37: W kierunku krańców STARE GRABIE / LEŚNIAKOWIZNA: … tunel – Przejazd – Cementowa – Sportowa – Lipińska – rondo Małgorzaty Dydek