Bezpłatny dostęp do Internetu dla Ukraińców w Miejskiej Bibliotece

komputer

Запрошуємо гостей з України до безплатного користування з Інтернету, принтера та сканера. У нас ви можете безплатно видрукувати чи зробити ксерокопії документів та бланків необхідних для процесу легалізації та вирішення справ в різних установах. В наявності також комп’ютер з українською клавіатурою.

Zapraszamy gości z Ukrainy do bezpłatnego korzystania z Internetu. Do Waszej dyspozycji jest również drukarka i skaner. Darmowe drukowanie i kopiowanie obejmuje dokumenty i formularze niezbędne do załatwienia spraw urzędowych. Komputer ma dostępną klawiaturę z językiem ukraińskim.