Burza mózgów mazowieckich rad senioralnych

Burza mózgów mazowieckich rad senioralnych

Czy musimy poddawać się inercji, czy też spróbować być aktywnym w obecnych, trudnych czasach pandemii COVID -19? Na te pytania próbują odpowiedzieć przedstawiciele ponad 20 rad senioralnych oraz urzędów miejskich z terenu Mazowsza, którzy uczestniczą w formie on-line w cyklu pięciu szkoleń (listopad – grudzień br.). Szkolenia te są realizowane w ramach projektu „Senior, Obywatel, Radny – Mazowiecki Inkubator Rad Seniorów” przez Fundację „Zaczyn”. Projekt finansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dla wielu seniorów uczestniczących w tym wirtualnym spotkaniu było to pierwsze doświadczenie z obradami on-line i trzeba powiedzieć, że egzamin został zaliczony na „piątkę z plusem”. Nie było większych kłopotów z połączeniem się, udziałem w równoczesnym czacie, pojawianiem się w dogodnym czasie na ekranie. Jaki z tego wniosek? Nie taki diabeł straszny jak go malują. Stopniowo przełamujemy tajniki cyfrowe i z pewnością ułatwi to nam wszystkim funkcjonowanie w dzisiejszym świecie.

Poniżej najciekawsze wątki z debaty, które warto wziąć pod uwagę w dalszych pracach wołomińskiej Rady Seniorów:

  • uczestnicy podkreślali, że ważne jest aby nie sprawiać na zewnątrz wrażenia, że rady senioralne zamroziły swoje funkcjonowanie. W tym celu istotne jest utrzymanie kontaktów zarówno z seniorami w terenie jak i z władzami samorządowymi (na przykład w formie napisania listów z życzeniami do seniorów, kontakt poprzez stowarzyszenia, organizacje senioralne, łańcuszek telefonów, jeśli to możliwe zorganizowanie spotkań w ograniczonym gronie na żywo, niektóre rady zorganizowały nawet spotkania on-line);
  • zadania dla rad – wskazywano przede wszystkim na potrzebę wykorzystania obecnego czasu do przygotowania rad do dalszych działań, ustalanie planów co dalej po pandemii, zadbanie o siebie, wspierania władz gminy;
  • co można teraz zrobić? – podkreślano, że warto w różnych formach wspierać teraz MOPSy w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym seniorom, spróbować stworzyć bezpłatną pomoc psychologiczną dla starszych osób zagrożonych depresją w czasie pandemii, przygotować paczki świąteczne dla seniorów, utworzyć stały system porozumiewania się z samorządem w aktualnych warunkach;
  • poszukiwanie nowych partnerów – rozmówcy zwracali uwagę, że teraz podczas pandemii jest dobry czas na pozyskiwanie partnerów do realizacji przyszłych planów. Niektórzy ludzie są po prostu bardziej wrażliwi i empatyczni w dobie korono-wirusa. W tym kontekście wskazywano na pozytywne doświadczenia rad senioralnych z lekarzami, szkołami/przedszkolami, Kołami Gospodyń Wiejskich, OSP, MDK, bibliotekami, wolontariuszami/uczniami;
  • konsultacja dalszych pomysłów on-line – na kolejnym szkoleniu przedstawiciele rad podkreślali, że należy w obecnych czasach pokazywać swoją gotowość do działania, doradzać innym seniorom, pośredniczyć w załatwianiu spraw. Dobrym pomysłem będzie przygotowanie paczek dla wyselekcjonowanych seniorów z lekami, żywnością i środkami higienicznymi a może także z książkami lub audiobookami. Jedna z rad poprosiła o przygotowanie przez lokalny MDK krótki film przeznaczony dla seniorów. W kolejnej gminie przygotowano już paczki z opracowanym dla seniorów komiksem (odrobina humoru w tych czasach nie zaszkodzi). Natomiast innym, już zrealizowanym, pomysłem było zorganizowanie tak zwanej „Parady po Gminie”. Polegało to na przejeździe kolumny samochodów do wybranych miejsc gdzie seniorzy wspólnie podejmowali różne akcje na przykład w formie malowania płotu, robienia wesołych dekoracji lub po prostu zostawiania paczek. Przejazdowi towarzyszyła kapela muzyczna, która na etapach przystankowych umilała podejmowane działania skocznymi melodiami. Przy czym utrzymywano dystans społeczny, nie było wspólnych biesiad i gromadzenia się nadmiernej liczby osób. Były sytuacje kiedy kapela muzyków grała dla seniorów, którzy nie mogli wyjść na zewnątrz ale z otwartych okien obserwowali z zadowoleniem sympatyczny mini-koncert.

Podsumowując:

  1. Czas pandemii jest trudny, nie wiadomo jak długo to potrwa. Ale to nie powód by Rada zamarła. To czas na przemyślenie strategii, celów działania. Warto być przygotowanym z propozycjami działań jak tylko skończy się pandemia. Dzięki temu Rada Seniorów może być postrzegana jako istotny partner dla władz gminy.
  2. Nieodzowne będzie stopniowe posługiwanie się technikami cyfrowymi co ułatwi wszystkim codzienne życie. Podczas szkolenia widać było, że wielu seniorów radzi sobie doskonale z komputerem. Jak tylko sytuacja pozwoli zorganizowane zostaną w UM w Wołominie odpowiednie szkolenia w małych grupach.
  3. Warto włączyć się w cykl szkoleń Fundacji „Zaczyn”. Są one profesjonalnie przygotowane i są jednocześnie bazą informacji na temat co się dzieje w sąsiednich gminach.