Bądź dorosły. Chroń dzieci.

kampania Bądź dorosły Chroń dzieci

Jak podaje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poważne szkody związane z piciem alkoholu przez najmłodszych występują u około 10–15% populacji w wieku między 15 a 18 rokiem życia! Dlaczego dzieci i młodzież uzależniają się od alkoholu? Jak przeciwdziałać alkoholizmowi wśród najmłodszych? W profilaktyce uzależnień kluczowy jest trzeźwy dom. Negatywne wzorce spożywania alkoholu wynoszone z rodziny, są często przyczyną picia przez nieletnich i dorosłych. To rodzice najczęściej kształtują nawyki i zainteresowania

citylight kampania

Nasza kampania „Bądź dorosły. Chroń dzieci” już jest na mieście i przypomina o konsekwencjach sprzedaży alkoholu nieletnim. Odmowa sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim jest jedną z granic, która dzieli młodego człowieka od alkoholu i dzięki której ma on szansę wejść w życie dojrzalej, odpowiedzialnie, a przede wszystkim bezpieczniej! Nie pozwól na sprzedaż alkoholu nieletnim. BĄDŹ DOROSŁY. CHROŃ DZIECI!

kampania Bądź dorosły. Chroń dzieci

Sprzedaż alkoholu osobom poniżej 18. roku życia jest w Polsce przestępstwem. Mimo to alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną i dostępną używką wśród niepełnoletniej młodzieży. W Wołominie trwa kampania edukacyjno-informacyjna „Bądź dorosły. Chroń dzieci”. Przypominamy sprzedawcom obowiązujące przepisy w obszarze odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz kształtujemy właściwe postawy dorosłych świadków sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Alkohol zawsze trafia do młodych ludzi ręką dorosłego, dlatego przypominamy: Nie ważne na ile wyglądasz Nie ważne na ile

kampania Bądź dorosły. Chroń dzieci

Pakiety edukacyjno–informacyjne związane z naszą kampanią „Bądź dorosły. Chroń dzieci” już trafiły do pierwszych sklepów w Wołominie. By wzmocnić reakcje na naruszanie prawa przedstawiciele Komisji Bezpieczeństwa RM – przewodniczący Piotr Sikorski oraz radna Magdalena Zych oraz zastępca burmistrza Łukasz Marek i funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie spotkali się z właścicielami wołomińskich sklepów. Sprzedawcy znajdą w pakietach wskazówki ułatwiające asertywną odmowę sprzedaży alkoholu nieletnim i zasady dotyczące egzekwowania okazania dowodu przez

logotyp kampania slajder

„Bądź dorosły. Chroń dzieci” – pod takim hasłem ruszyła kampania edukacyjno-informacyjna realizowana przez Urząd Miejski w Wołominie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Komisję Bezpieczeństwa Rady Miejskiej. Celem tegorocznej odsłony programu jest przypomnienie sprzedawcom obowiązujących przepisów w obszarze odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz kształtowanie właściwych postaw dorosłych świadków sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Problemy wynikające ze spożywania alkoholu przez młodzież stanowią jedną z najbardziej palących kwestii społecznych. Dane są