Przykład idzie z góry

kampania Bądź dorosły Chroń dzieci

Jak podaje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poważne szkody związane z piciem alkoholu przez najmłodszych występują u około 10–15% populacji w wieku między 15 a 18 rokiem życia!

Dlaczego dzieci i młodzież uzależniają się od alkoholu? Jak przeciwdziałać alkoholizmowi wśród najmłodszych?
W profilaktyce uzależnień kluczowy jest trzeźwy dom. Negatywne wzorce spożywania alkoholu wynoszone z rodziny, są często przyczyną picia przez nieletnich i dorosłych. To rodzice najczęściej kształtują nawyki i zainteresowania dzieci.

Picie niszczy nie tylko osobę uzależnioną od alkoholu. Alkoholizm wpływa także na życie rodziny, odbierając przede wszystkim zaufanie, którym darzą siebie osoby bliskie: rodzice i dzieci. A to niestety rodzi przemoc, czyli działanie, które, wykorzystując przewagę sił, narusza prawa i dobra osobiste człowieka, powodując często nieodwracalne cierpienia i szkody.

Ideą naszej kampanii „Bądź dorosły. Chroń dzieci” jest przełamanie społecznego tabu w mówieniu o alkoholu, o obawach z nim związanych o tym, że problem nadmiernej i ryzykownej konsumpcji może dotyczyć większej liczby osób, niż to się pozornie wydaje.