Letnie kolonie z profilaktyką uzależnień

wakacje z profilaktyką w górach

Od profilaktyki nie ma wakacji! To dobry czas na edukację najmłodszych! 25 dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat przebywało na 10-dniowej kolonii letniej w Murzasichle koło Zakopanego.

Bogaty program rekreacyjny uwzględniał między innymi wycieczki piesze, całodniową wycieczkę autokarową, zajęcia sportowe, konkursy, ognisko i dyskoteki. Dodatkowo, wyjazd zawierał program profilaktyczny o charakterze działań profilaktyki uniwersalnej prowadzony w kierunku eliminacji uzależnień takich jak palenie tytoniu, używanie środków psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, leków), zachowań agresywnych, a także uzależnień od komputera, telefonu, Internetu.

* Wyjazd został sfinansowany w ramach realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022.