Edukacja

Testy w kierunku koronawirusa dla pracowników gminnych przedszkoli

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy oświadczenie Elżbiety Radwan Burmistrz Wołomina w sprawie terminu ponownego otwarcia gminnych przedszkoli i przeprowadzenia testów w kierunku koronawirusa wśród pracowników gminnych przedszkoli. Chcemy otworzyć gminne przedszkola. Jesteśmy na to przygotowani. Wszystkie gminne placówki wypracowały procedury bezpieczeństwa i uzyskały pozytywną opinię sanepidu na temat wdrożonych rozwiązań. Niepokoi nas jednak wciąż bardzo duża liczba nowych zachorowań w Polsce. Tylko wczoraj odnotowano 471 zachorowań (w tym 42 w woj.

„Kamera! Akcja! Segregacja!”

Z okazji “Dnia bez śmiecenia” ogłaszamy rodzinny konkurs edukacyjno-informacyjny na stworzenie filmu na temat segregacji odpadów. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin z terenu gminy Wołomin. W filmie wystąpić może cała rodzina lub wybrani członkowie. Powinien on trwać od 3 do 5 minut i przedstawiać dowolny aspekt dotyczący segregowania śmieci i promujący tę formę dbania o środowisko. Film do konkursu należy przekazać za pomocą stron oferujących przechowywanie danych w chmurze (np.

Gminne przedszkola pozostaną zamknięte do 24 maja

Gminne przedszkola pozostaną zamknięte do 24 maja. Po szczegółowej analizie sytuacji epidemiologicznej w Polsce, biorąc pod uwagę wytyczne MEN, GIS, MZ, a przede wszystkim specyfikę pracy z małymi dziećmi, wspólnie z dyrektorami przedszkoli podjęto decyzję o kontynuowaniu zamknięcia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Wołomin do dnia 24 maja 2020. W środę 29 kwietnia rząd poinformował o możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli. Informacja ta zaniepokoiła wielu mieszkańców. Szkoły pozostają zamknięte do

UOKIK: Czy rodzice mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy od prywatnych żłobków za czas, kiedy były zamknięte z powodu koronawirusa?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował informację dla rodziców, których dzieci uczęszczają do prywatnych żłobków, które zostały zamknięte w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii: Niewątpliwie sytuacja związana z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii jest nadzwyczajna. Nie ma w tym ani winy przedsiębiorców, ani rodziców, Strony umowy (zarówno rodzice jak i właściciele placówek), nie mogły takich okoliczności przewidzieć, kształtując treść zawieranych umów. W związku z

Zmiana terminów matur i egzaminu ósmoklasisty

Matury i egzamin ósmoklasisty kończący szkołę podstawową zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. O konkretnych terminach rząd poinformuje co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów. Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Apel o wsparcie dzieci i uczniów

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan wystosowała listy do dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy Wołomin, w którym przypomina o konieczności udzielenia wsparcia dzieciom i młodzieży. Obecna sytuacja jest trudna nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci, którym trzeba wytłumaczyć sytuację i dla uczniów, którzy muszą się odnaleźć w nowej sytuacji i uczyć z dala od kolegów i koleżanek z klasy. Zobacz: List do dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu gminy

Nabór do przeszkoli 2020/2021

Rodzic będzie mógł sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola będąc zalogowanym na swoje konto w systemie https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole/ za pomocą którego składał wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Listy zakwalifikowanych będą dostępne również na stronie internetowej jednostki (Dz.U. 2020 poz. 530). Potwierdzanie woli przyjęcia może odbywać się na dwa sposoby: Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznejbędąc zalogowanym na swoje kontow systemie https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole/ (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata

Unieważnienie konkursów na stanowisko dyrektora

Unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Wołominie Zarządzenie nr 113/2020 Burmistrza Wołomina Unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej Zarządzenie nr 112/2020 Burmistrza Wołomina Unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie Zarządzenie nr 111/2020 Burmistrza Wołomina Unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie Zarządzenie nr 110/2020 Burmistrza Wołomina Unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w

Rekrutacja do przedszkoli na rok 2020/2021

UWAGA – Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin odbywa się zgodnie z harmonogramem!!! Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, w dniach 2-13 marca 2020 r. można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji. Ważna informacja – kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia dla wyników rekrutacji! Wnioski można składać przez elektroniczny system naboru: https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole Informacje w sprawie kryteriów