Inwestycje

ścieżki pieszo-rowerowe

Zwiększymy długość tras rowerowych w naszej gminie. Nowy ciąg pieszo – rowerowy powstanie w ul. Granicznej w Wołominie, na odcinku od ul. Marszałkowskiej do Al. Niepodległości. Pierwszy, ale ważny krok za nami. Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina podpisała umowę na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji. Zmiany bez wątpienia poprawią komfort korzystania i bezpieczeństwo tej zmodernizowanej infrastruktury drogowej. Nie zapominamy w Wołominie również o

Spotkanie w sprawie geotermii

Wkrótce na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” rozpoczną się prace nad wykonaniem odwiertu badawczego, przy pomocy którego sprawdzimy, czy pod miastem znajdują się złoża wód termalnych. Mieszkańców okolicznych bloków i gospodarstw domowych oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tym, jak będzie przebiegać ta niezwykle ważna dla Wołomina inwestycja zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27 października tj. czwartek, o godz. 16:00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Huragan” (świetlica na

Bieżnia przy szkole

Rusza budowa lekkoatletycznej bieżni przy wołomińskiej „Piątce” – dziś wprowadziliśmy wykonawcę na teren inwestycji. Inwestycja w edukację to inwestycja w naszą przyszłość. Nowoczesny obiekt stanie się kolejnym miejscem odkrywania talentów naszych najmłodszych mieszkańców.    

Odbiór ulicy Piwnej

Budowa ul. Piwnej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej zakończona. Nowa jezdnia asfaltowa, chodniki, zjazdy, pobocze oraz nowe oświetlenie – z tego nasi mieszkańcy mogą już w pełni korzystać. Przypominamy kierowcom o nowej organizacji ruchu. Skrzyżowanie ul. Piwnej z ul. Kopernika jest równorzędne, dotychczas ul. Kopernika była z pierwszeństwem przejazdu, a ul. Piwna podporządkowaną.

Dyskusja o ulicy Krótkiej w Duczkach

Kończymy jedną inwestycję i zaczynamy kolejną. Tym razem rozmawialiśmy z mieszkańcami o rozbudowie ul. Krótkiej w Duczkach. Poziom zaangażowania w dyskusję pokazuje, że wspólnie z naszą gminną społecznością potrafimy zadbać o rozwój miejscowości. W trakcie spotkania zrodziło się wiele nowych i cennych pomysłów, które zostaną przeanalizowane i zweryfikowane przez zespół pracowników Urzędu Miejskiego oraz projektanta. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za poświęcony czas oraz cenne uwagi. Proces zbierania uwag jeszcze się nie

wymiana LEDów

Samorządy muszą być ekonomiczne i ekologiczne. Do oszczędzania energii przygotowujemy się od dawna. Jednym z elementów naszej polityki jest zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego. Wieloetapową umowę wymiany oświetlenia ulicznego na oprawy LED podpisałam już w grudniu 2021. Obecnie trwa wymiana opraw na ul. Reja w Wołominie. Nowe lampy zmniejszą zużycie energii, pozwolą ograniczyć koszty ponoszone na oświetlenie oraz ograniczą wydatki na naprawę starych lamp – napisała Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina.

Geotermia - sprawdź, gdzie będą prowadzone prace

Trwają przygotowania do rozpoczęcia prac nad wykonaniem odwiertu GT-1, dzięki któremu sprawdzimy, czy Wołomin posiada złoża wód termalnych, które moglibyśmy wykorzystać np. do ogrzewania mieszkań i domów. Teren Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – to w tym miejscu wykonamy odwiert i sprawdzimy, czy Wołomin posiada złoża wód termalnych. Zachęcamy do zapoznania się z mapą, na której zaznaczono teren, który zostanie wygrodzony i wyłączony z użytkowania na czas prowadzenia

Nieużywana rampa kolejowa zmieniła się w kolejny parking dla mieszkańców!

Mieszkańcy gminy Wołomin mogą już korzystać z dodatkowych miejsc parkingowych w sąsiedztwie stacji kolejowej! Parking powstał w miejscu starej, nieużywanej rampy kolejowej, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji PKP Wołomin na ul. Żelaznej. Dodatkowe miejsca postojowe były tu bardzo potrzebne – od pierwszego dnia parking jest zapełniony po brzegi! To kolejny element systematycznych zmian, które gmina Wołomin wprowadza na terenach odzyskanych od kolei.

Spotkanie rozbudowa ulica Krótkiej w Duczkach

Rozpoczynamy ważną inwestycję dla naszej gminy – rozbudowę ul. Krótkiej w Duczkach. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału w spotkaniu na temat rozbudowy ul. Krótkiej w Duczkach na odcinku od ul. Willowej do wysokości rzeki Czarna, które odbędzie się 10 października o godz. 17:00 w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie. Jak zgłaszać uwagi do koncepcji? Zainteresowani mieszkańcy będą mogli od 26 września do 14 października składać swoje uwagi do