Inwestycje

podpisanie umowy

Pierwszy krok za nami – podpisaliśmy umowę na budowę ul. Jodłowej w Wołominie. Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę jezdni wraz z placem do zawracania, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, chodników, zjazdów, poboczy, odwodnienia. W ramach poprawy bezpieczeństwa zamontowana zostanie linia napowietrzna oświetlenia ulicznego wraz z montażem oświetlenia LED. Zakończenie prac budowlanych planowane jest w listopadzie br.

wprowadzenie wykonawcy

Wprowadziliśmy wykonawcę na budowę ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową wraz z odcinkami ulic projektowanych. Dodatkowo przebudujemy odcinki ulic Ludowej, Wiosennej i bez nazwy w Wołominie z wyposażeniem w postaci oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej. Nie zwalniamy tempa – dzięki gminnym inwestycjom drogowym z każdym rokiem poprawiamy bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

podpisanie umowy

Uzupełnimy gminne place zabaw o nowe urządzenia. Dodatkowe zestawy zamontujemy na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starych Grabiach, placu zabaw przy Wołomińskiej pływalni, placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu. Dla najmłodszych ubogacimy strefę zabaw i gier w m.in. nowe zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe, fotele obrotowe, huśtawki i inne.

podpisanie umowy

Rozpoczynamy kolejną inwestycję w naszej gminie! Za kilka dni rozpocznie się budowa ulic: Błońskiej na odcinku od Lwowskiej do Nowej Wsi, Lazurowej, Białostockiej, odcinka Wiosennej do skrzyżowania z Ludową oraz odcinków ulic projektowanych w tej okolicy. Dziś Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina podpisała umowę z wykonawcą. W ramach inwestycji powstaną jezdnie i chodniki, nowe miejsca postojowe oraz niezbędne przyłącza i oświetlenie uliczne. Wszystko po to, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo wszystkich

budowa kanalizacji sanitarnej w Duczkach

Dobra wiadomość na początek tygodnia! Ruszamy z budową kanalizacji sanitarnej w Duczkach. Prace rozpoczynamy od ul. Azaliowej. W obecności wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Katarzyny Pazio oraz prezesa PWiK Wojciecha Jankowskiego odbyło się formalne wprowadzenie wykonawcy na teren inwestycji. Do końca 2021 roku zostaną wybudowane kolejne metry sieci kanalizacji sanitarnej w Duczkach – na ulicach: Myśliwskiej, Konwaliowej, Stokrotki, Jaroszewskiej i w drogach dojazdowych do ul. Jaroszewskiej oraz sieć wodociągowa na ulicy Konwaliowej.

ul. Sikorskiego Wołomin

Wniosek złożony przez gminę Wołomin znalazł się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ogłoszenie przetargu na budowę ulicy planowane jest na koniec II kwartału tego roku. Wartość projektu; 1 466 043,30 zł. Dofinansowanie: 1 026 230,30 zł.

oświetlenie ronda

W piątek 16 kwietnia wprowadziliśmy wykonawcę na budowę oświetlenia ronda przy zbiegu ulic Witosa i Boryny (DW 635). Gmina Wołomin współpracuje z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich przy budowie oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 635 w obrębie włączenia łącznika do drogi krajowej”S-8″ – dojazd do trasy będzie szybki, bezpieczny i dobrze oświetlony.

zdjęcie z terenu skateparku - nogi chłopca na deskorolce

Dziś rozpoczynamy konsultacje SKATEPARKU WOŁOMIN. Potrwają one dwa tygodnie i będą przebiegać w następującej formie: uwagi można zgłaszać mailowo do Wydziału Inwestycji na adres: joanna.skoczylas@wolomin.org.pl wypełnić ANKIETĘ ONLINE (bezpośredni link do ankiety) otwarte spotkanie na terenie inwestycji (o dokładnym terminie poinformujemy Państwa w oddzielnym poście) spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Inwestycja ma być usytuowana na terenie Sportowej Szkoły Podstawowej numer 5 w Wołominie (ul. Lipińska 16) od strony ulicy

miejscowść Lipinki

Chcemy, żeby gmina się rozwijała. Żeby powstawały nowe inwestycje – parkingi, budynki użyteczności publicznej i nowoczesna infrastruktura. Nieuniknioną konsekwencją rozwoju miast i wsi jest ingerencja w otoczenie – również, czasami niezbędna, wycinka drzew. W przypadku projektowanego parkingu „Parkuj i Jedź” w Lipinkach jest ona nieunikniona, ale, co należy podkreślić, zaproponowano wykonanie nasadzeń zastępczych. Za każde wycięte drzewo zaproponowano nowe drzewo, a dodatkowo, przy parkingu zostaną założone tereny zieleni obsadzone różami.

Spotkanie w sprawie Centrum Aktywności Wołomin

Centrum Aktywności Wołomin w budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego będzie miejscem z duszą. Zabytkowe budynki przejdą gruntowną modernizację, dzięki której staną się łącznikiem pomiędzy przeszłością i teraźniejszością. “O adaptacji budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie marzyliśmy od dawna. Dzięki instrumentowi finansowemu Jessica 2 nasze plany już wkrótce staną się faktem. W ramach zadania wykonamy szereg prac rewitalizacyjnych budynku z lat 20-tych XX wieku, który został wprowadzony do