Inwestycje

przejścia dla pieszych Wołomin

Nowe lampy zamontowane na ulicy Wiosennej w Lipinkach przy skrzyżowaniu z drogami gminnymi ul. Piaskową i ul. Słoneczną oraz na skrzyżowaniu ulicy Lipińskiej i ulicy Prądzyńskiego w Wołominie. Koszt usługi to prawie 48 tys. zł. Modernizacja przejść to realizacja zadania “Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych”. Doświetlone przejścia dla pieszych to większe bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

boisko w Starych Grabiach podpisanie umowy

Kolejny sportowy obiekt na mapie gminy Wołomin. W ramach podpisanej umowy w Starych Grabiach na terenie Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina powstanie boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i tenisa. Obok boiska wybudowana zostanie bieżnia do skoku w dal wraz ze skocznią. Będzie nowe oświetlenie, ogrodzenie i mała architektura. Przy podpisaniu umowy obecni byli wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pazio oraz sołtys Daniel Krzemiński. Wszyscy z niecierpliwością czekamy

podpisanie umowy

3,2 mln zł dofinansowania na kolejny ważny krok w rozwoju gminy Wołomin. Dziś Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina podpisała umowę na budowę centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie. W ramach inwestycji nastąpi przebudowa drogi wojewódzkiej nr 628, dróg gminnych – ul. Żelaznej, Warszawskiej, Siedzikówny, drogi wewnętrznej – pl. J. Cicheckiego, budowa sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, budowa ciągu pieszego i drogi

schody do filii Biblioteki

Dzisiaj ruszyły prace budowlane związane z modernizacją wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości. W ramach inwestycji wykonamy: – remont schodów zewnętrznych i montaż balustrad – wymiana drzwi wejściowych – montaż daszka nad wejściem zewnętrznym – wymiana oświetlenia zewnętrznego LED Ta inwestycja na pewno ucieszy naszych wołomińskich czytelników.

wykaz ulic

Odwołanie od decyzji na budowę drogi oznacza, że nie można rozpocząć żadnych prac związanych z budową do czasu rozpatrzenia sprawy przez właściwy organ (wojewodę). Lista ulic, które obecnie są rozpatrywane przez wojewodę: 1. Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce 2. Budowa ul. Wiosennej w Wołominie od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga 3. Budowa ul. Kleeberga na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Letniej 4. Budowa ul. Duczkowskiej od ul.

Odbiór ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny

Położyliśmy nową nawierzchnię na ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny. To już kolejna nasza zrealizowana inwestycja. Budowa była możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 75 tys. złotych.

Roześmiane dziecko na kolorowej zjeżdzalni

Dobre wieści dla nieco młodszych mieszkańców naszej gminy! Przyznano nam prawie 83 tys zł dofinansowania na budowę placu zabaw przy SP we wsi Stare Grabie. Znamy już wyniki naboru “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Dziękujemy za docenienie naszych projektów! Link: http://www.lgdrw.pl/2018/Wyniki-naboru-22020,5466,490 Nowe miejsce do zabawy przyniesie radość najmłodszym, jak również ich opiekunom.

Jaśniej zrobiło się w Czarnej

Mieszkańcy postanowili, że ze środków funduszu sołeckiego powstanie oświetlenie w okolicach mostu. To kolejna ważna i potrzebna inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo w naszej gminie. Cieszę się razem z mieszkańcami! – powiedziała Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan. Inwestycję skontrolowali i odebrali zastępca burmistrza Dariusz Szymanowski oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Nowy parking P+R przy ul. Przytorowej w Duczkach czeka na kierowców i rowerzystów

Zakończyły się prace przy budowie parkingu ul. Przytorowej w Duczkach. Parking będzie działał w systemie „parkuj i jedź” – można zostawić samochód i ruszyć w dalszą podróż. Koszt inwestycji to prawie 800 000 zł. Oprócz wybudowanych 71 miejsc postojowych, w tym 7 dla osób z niepełnosprawnościami, zostały zamontowane wiaty i stojaki na rowery. Dodatkowo inwestycja obejmowała budowę jezdni manewrowej, chodnika, kanalizacji deszczowej, przyłącza elektroenergetycznego do biletomatu, a teren został odpowiednio