Inwestycje

grafika z najważniejszymi inwestycjami w gminie Wołomin

2020 był dobrym rokiem dla inwestycji. Zakończyliśmy budowę pięknego nowoczesnego przedszkola. Przebudowaliśmy SP w Zagościńcu, by stała się przyjaznym miejscem dla naszych najmłodszych mieszkańców. Zbudowaliśmy komfortowy parking „Parkuj i Jedź” oraz przebudowaliśmy ul. Przytorową w Duczkach. Przy stacji PKP w Zagościńcu od strony Lipinek również wybudujemy parking, by dojazd do pracy dla mieszkańców okolicznych sołectw był jak najbardziej wygodny i ekologiczny. W 2020 rozpoczęliśmy też ważną inwestycję w centrum Wołomina

Marszałek, burmistrz i radni na placu budowy

Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina wspólnie z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem sprawdzali postęp prac na terenie budowy łącznika z węzłem “Wołomin” na trasie S8 z DW 635. To kluczowa inwestycja, która poprawi komfort podróżowania i bezpieczeństwo oraz wpłynie na rozwój naszej Gminy. Koszt budowy to ponad 18,8 mln zł. W ramach inwestycji powstanie nowa droga, przebudowane zostanie skrzyżowanie, ciąg pieszy i rowerowy, urządzenia ochrony przed hałasem, budowa i przebudowę systemu

zbiornik retencyjny

Trwa próba szczelności nowego zbiornika retencyjnego wody czystej na SUW Stare Grabie. Nowy zbiornik o łącznej pojemności 400 m3 (2 x 200 m3) to inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców gminy Wołomin. Jego korzystne działanie będzie w szczególności odczuwalne przez mieszkańców miejscowości Stare Grabie, Nowe Grabie, Duczki i Lipinki, w czasie gdy pobieramy najwięcej wody (najczęściej w okresie letnim). Zbiornik będzie uzupełniany wodą uzdatnioną w czasie, gdy zużywamy najmniej

Wejście z kostki do szkoły

Zakończyliśmy modernizację wejścia do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach. Inwestycja przede wszystkim zwiększy poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Inwestycja została wykonana na wniosek wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Wołominie Katarzyny Pazio. Wartość wyniosła 60 tys. zł.

podpisywanie umowy przez burmistrza i przedstawiciela PWiK

Niedawno informowaliśmy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie złożonego przez PWiK Wołomin do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 24 listopada podpisaliśmy umowę i możemy ruszać z projektem. 1,5 mln złotych dofinansowania przeznaczymy na budowę kanalizacji sanitarnej w Duczkach. Całkowity koszt inwestycji: 3 389 435,76 zł Koszty kwalifikowane: 2 285 027,15 zł Wysokość dofinansowania: 1 453 962,00 zł https://wolomin.org/prawie-15-mln-zlotych-dofinansowania…/

oświetlenie LED uliczne

Doświetlenie ulic to ważny element działań poprawiających bezpieczeństwo w gminie Wołomin. W ramach funduszu sołeckiego w ostatnim miesiącu zainstalowaliśmy lampy LED na ulicy Głównej w Starych Grabiach, na ul. Kwitnącej w Starych Lipinach, na ulicy Boryny w Helenowie oraz w Nowych Grabiach.

droga asfaltowa

Mieszkańcy Wołomina i Lipinek mogą już korzystać z kolejnych zmodernizowanych dróg. Poprawiliśmy przejezdność na ul. Akacjowej i Dzielnej w Wołominie oraz ul. Klonowej w Lipinkach na odcinku od ul. Słonecznej. Koszt wykonanych prac to prawie 342 tys. zł. Takie pozornie nieduże inwestycje przynoszą często największą ulgę mieszkańcom poprawiając komfort życia i bezpieczeństwo. Za wsparcie przy każdym etapie inwestycji Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina podziękowała zastępcy Dariuszowi Szymanowskiemu, radnym Anecie Adamus, Piotrowi

błękitne niebo i droga ze znakiem

Dobra Wiadomość dla kierowców jadących w kierunku Wołomina. Obwodnica Marek zyskała nowy zjazd – węzeł Kobyłka na trasie S8 – otwarty. 19 listopada otwarty został zjazd na Kobyłkę i Nadmę na trasie S8. To dobra wiadomość dla wszystkich kierowców, którzy stali w korkach. Zyskają również mieszkańcy Wołomina. Otwarcie węzła Kobyłka odciąży węzeł Zielonka i Radzymin.

droga asfaltowa, bloki

Modernizacja DW 634 jest przewidziana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego. Środki na realizację zadania zaplanowano w podziale na lata: 2021 ➡️ 10,9 mln 2022 ➡️ 45 mln 2023 ➡️ 35 mln 2024 ➡️ 72,4 mln Informacje można znaleźć w Uchwale 127/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2020 r. https://www.mazovia.pl/…/uchwal…/uchwala,4160,12720.html