Planowanie przestrzenne

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp terenu położonego w Wołominie pomiędzy ul. Piłsudskiego, Błońską i Krakowską

Od 25 maja 2022 r. do 17 czerwca 2022 r. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Błońską i Krakowską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt miejscowego planu jest dostępny: • na stronie internetowej www.wolomin.org/planowanie-przestrzenne, • na stronie https://wolomin.bip.net.pl/?c=320 • w Urzędzie Miejskim w Wołominie, pokój 212 (w godzinach pracy Urzędu). Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp terenu usługowo - produkcyjnego we wsi Stare Grabie

Od 25 maja 2022 r. do 17 czerwca 2022 r. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo – produkcyjnego we wsi Stare Grabie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt miejscowego planu jest dostępny: • na stronie internetowej www.wolomin.org/planowanie-przestrzenne, • na stronie https://wolomin.bip.net.pl/?c=320, • w Urzędzie Miejskim w Wołominie, pokój 212 (w godzinach pracy Urzędu). Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie

Wyłożenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin

Od 25 maja 2022 r. do 17 czerwca 2022 r. można zapoznać się z projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt zmiany Studium jest dostępny: na stronie internetowej www.wolomin.org/planowanie-przestrzenne, na stronie https://wolomin.bip.net.pl/?c=320 w Urzędzie Miejskim w Wołominie, pokój 212 (w godzinach pracy Urzędu). Dyskusja publiczna Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium odbędzie się w dniu 13 czerwca

zdjęcie wołomińskiej starówki z lotu ptaka

Koncepcja Miejscowego Planu Rewitalizacji została przekonsultowana z mieszkańcami Wołomina. Następny etap to przygotowanie projektu, który następnie zostanie oceniony przez komisję urbanistyczną i po wszystkich poprawkach, korektach i uszczegółowieniach wyłożony do publicznego wglądu. Tymczasem zapraszamy Państwa d0 zapoznania się z raportem z konsultacji MPR. Raport z konsultacji MPR  (bezpośredni link do pliku, 1 MB) Wszystkim uczestnikom konsultacji dziękujemy za przekazane opinie i zaangażowanie!

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie - części G i H

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:   Uchwały Nr XLII-183/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie – część G   (link do Uchwały) Uchwały Nr XLVII-55/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie – część H  (link do

Wyniki konkursu "Odetchnij na Placu 3 Maja"

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy prace nagrodzone w konkursie na koncepcję zagospodarowania Pl. 3 Maja w Wołominie. Wszystkim laureatom gratulujemy, a Państwa zapraszamy już w styczniu 2022 na dyskusję pokonkursową. Termin podamy na początku przyszłego roku. I NAGRODA PRACA KONKURSOWA NR 5 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 292125) nagroda pieniężna w wysokości 30 000,00 zł brutto Praca autorstwa: Inicjatywa Projektowa sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30 lok. 510, 00-739 Warszawa Uzasadnienie

zdjęcie Wołomina z nałożoną grafiką

W ubiegłym tygodniu w urzędzie miejskim odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące kształtu koncepcji miejscowego planu rewitalizacji. Bardzo dziękujemy aktywnym mieszkańcom za to, że zechcieli poświecić swój czas żeby wspólnie z nami zastanowić się nad przyszłością historycznej części Wołomina. Pierwsza część spotkania przeznaczona była na prezentację projektu koncepcji, którą omawiał architekt Robert Barełkowski z pracowni Armageddon wykonującej dla nas projekt planu. W drugiej części wspólnie z architektami z Armageddonu, przedstawicielami Pracowni

ul. Legionów

Miejscowy Plan Rewitalizacji nabiera kształtów. Na pewno zapoznaliście się już Państwo z propozycją projektantów Koncepcja urbanistyczna STARÓWKA (bezpośredni link do publikacji, PDF 9MB) Jeżeli tak,  zapraszamy do WYPEŁNIENIA ANKIETY (bezpośredni link do ankiety) Co jeszcze nas czeka podczas konsultacji? 25 listopada o godzinie 17.00 zapraszamy do UM w Wołominie, sala 106 na otwarte spotkanie połączone z warsztatami (jeżeli względy sanitarne uniemożliwią spotkanie na żywo zorganizujemy je online) działa stały punkt konsultacyjny

projekt planu Centrum Duczek

Od 15 listopada 2021 r. do 14 grudnia 2021 r. można ponownie zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Duczek w gminie Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt miejscowego planu jest dostępny: na stronie internetowej www.wolomin.org/planowanie-przestrzenne, na stronie www.wolomin.bip.net.pl w Urzędzie Miejskim w Wołominie (w godzinach pracy Urzędu). Dyskusja publiczna Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 6

zdjęcie z widokiem Wołomina

Latem rozpoczęliśmy konsultacje społeczne miejscowego planu rewitalizacji, Projektanci, urzędnicy i mieszkańcy rozmawiali o pomysłach i planach. Rozważali różne rozwiązania żeby już na etapie koncepcji móc wprowadzić je w życie. Jak to wyszło? Sprawdźmy! Rozpoczynamy drugi etap konsultacji, w którym będziemy pracować na gotowym już projekcie koncepcji planu. Zapraszamy do zapoznania się z propozycją projektantów: Koncepcja urbanistyczna STARÓWKA (bezpośredni link do publikacji, PDF 9MB) Najbliższe działania w ramach konsultacji to: 15