„Twoja moc to nie przemoc”. Kampania przeciwdziałania przemocy

Kampania "Twoja moc to nie przemoc" pod honorowym patronatem Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

Z radością informujemy, że nasza kampania przeciwdziałania przemocy „Twoja Moc to Nie Przemoc”, otrzymała honorowy patronat Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Takie inicjatywy społeczne są niezwykle ważne nie tylko dla mieszkańców Wołomina, ale również dla całej Polski. Cieszymy się, że nasze działania wzbudziły zainteresowanie Pani Marszałek Senatu – bardzo dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie. Wierzymy, że wspólne starania przyczynią się do zwiększania świadomości dotyczącej skutków stosowania przemocy oraz do zapewnienia potrzebnego

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień aktywnie włącza się przeciwdziałanie przemocy

Wspólnie angażujemy się w przeciwdziałanie przemocy. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie, w ramach kampanii, prowadzi szereg działań, które wspierają dzieci i dorosłych w przezwyciężaniu trudności. Inicjatywy realizowane przez OPTU: Dzięki projektowi „W Rodzinie Siła” dzieci i ich rodzice wzięli udział w konsultacjach indywidualnych z kadrą terapeutyczną. Warsztaty zwiększania umiejętności wychowawczych poruszające tematy z zakresu systemu rodzinnego, postaw rodzicielskich, rozpoznawania i ustalania granic oraz uczuć w rodzinie, wzmacniania samodzielności

Wspólna walka z przemocą: projekt "hejTY" w wołomińskich szkołach

Społeczność szkolna aktywnie włączyła się w przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej i hejtu. W ramach projektu „hejTY”, prowadzonego przez Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA, uczniowie z Wołomina podejmują tę trudną tematykę poprzez warsztaty dramowe, przygotowane przez specjalistów oraz aktorów z Teatru Ot Tak. Dzięki temu młodzież lepiej rozumie znaczenie empatii, umiejętności reagowania na przemoc, odpowiedzialności i odwagi. Szkoła powinna być miejscem, gdzie uczniowie czują się bezpiecznie i wspierani, mogą się rozwijać w

Ostatnie szkolenie dla nauczycieli wołomińskich szkół z zakresu cyberprzemocy

Zakończyliśmy serię  warsztatów dla przedstawicieli placówek oświatowych w ramach naszej inicjatywy „Twoja Moc to Nie Przemoc”. Warsztaty odbywały się we współpracy z firmą „W pełni sobą” oraz ekspertami NASK, dzięki czemu mieliśmy możliwość szerokiego omówienia kwestii hejtu i cyberprzemocy, które stają się coraz bardziej znaczącymi wyzwaniami w środowisku szkolnym. Przeciwdziałanie przemocy w szkołach jest kluczowe dla stworzenia bezpiecznego i wspierającego środowiska edukacyjnego, które sprzyja rozwojowi uczniów. Przemoc wpływa negatywnie na

Twoja moc to nie przemoc

W kampanii „Twoja moc to nie przemoc” oprócz koncentrowania się na warsztatach, spotkaniach i szkoleniach, realizujemy kampanię informacyjną, której celem jest zwiększanie świadomości na temat problemu stosowania różnego rodzaju przemocy. W gminie Wołomin funkcjonuje wiele miejsc, w których można otrzymać specjalistyczną pomoc. Chcemy zwrócić uwagę mieszkańców zarówno na charakterystykę problemu, jak i sposoby walki z nim. Na profilu Wołomin na Facebooku cyklicznie publikujemy posty: Czym jest przemoc? Post na Fb

Spotkanie z Krzysztofem Piersą

W bibliotece głównej i w filii w Ossowie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie im. Zofii Nałkowskiej odbyły się spotkania z Krzysztofem Piersą, który przeprowadził warsztaty dla młodzieży z zakresu uzależnień od gier i internetu oraz stosowania przemocy w przestrzeni cyfrowej.  Prowadzący wyjaśnił młodzieży, gdzie leży granica pomiędzy zwykłym użytkowaniem internetu, a uzależnieniem od urządzeń cyfrowych czy gier wideo. Uczniowie mieli okazję przyjrzeć się bardzo poważnemu problemowi, jakim jest cyberprzemoc. Walka

Szkolenie z zakresu cyberprzemocy

W ramach kampanii „Twoja moc to nie przemoc” z pomocą firmy „W pełni sobą” i ekspertów NASK zorganizowaliśmy szkolenia na nauczycieli i dyrektorów gminnych szkół.  Eksperci z NASK 2o.03, 27.03, 09.04 i 10.04 przeprowadzili warsztaty dla dyrektorów gminnych szkół, skupiające się na tematyce hejtu i cyberprzemocy. Dyrektorzy i nauczyciele odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu środowiska, które jest wolne od dyskryminacji oraz w zapewnieniu bezpiecznej przestrzeni edukacyjnej dla wszystkich uczniów. Szkolenia

Twoja moc to nie przemoc

Rozpoczęliśmy kampanię społeczną „Twoja moc to nie przemoc”, by wspólnie przeciwdziałać przemocy w każdej formie. Gmina Wołomin, Wołomińska Rada Kobiet, gminne jednostki i NGO podejmą konkretne działania – zorganizują warsztaty i szkolenia, zadbają o bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną, a także zwiększą świadomość wśród mieszkańców, m.in. poprzez włączenie się w kampanię informacyjną, również w przestrzeni cyfrowej – to tam coraz częściej można zaobserwować przemoc, tzw. „hejt”. Harmonogram działań:  8 marca

„Twoja moc to nie przemoc”. Inauguracja kampanii przeciwdziałania przemocy

Rozpoczęliśmy kampanię społeczną „Twoja moc to nie przemoc”, by wspólnie przeciwdziałać przemocy w każdej formie. Gmina Wołomin, Wołomińska Rada Kobiet, gminne jednostki i NGO podejmą konkretne działania – zorganizują warsztaty i szkolenia, zadbają o bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną, a także zwiększą świadomość wśród mieszkańców, m.in. poprzez włączenie się w kampanię informacyjną, również w przestrzeni cyfrowej – to tam coraz częściej można zaobserwować przemoc, tzw. „hejt”. Hasło towarzyszące akcji to: