„Twoja moc to nie przemoc”. Kampania przeciwdziałania przemocy

Spotkanie z Krzysztofem Piersą

W bibliotece głównej i w filii w Ossowie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie im. Zofii Nałkowskiej odbyły się spotkania z Krzysztofem Piersą, który przeprowadził warsztaty dla młodzieży z zakresu uzależnień od gier i internetu oraz stosowania przemocy w przestrzeni cyfrowej.  Prowadzący wyjaśnił młodzieży, gdzie leży granica pomiędzy zwykłym użytkowaniem internetu, a uzależnieniem od urządzeń cyfrowych czy gier wideo. Uczniowie mieli okazję przyjrzeć się bardzo poważnemu problemowi, jakim jest cyberprzemoc. Walka

Szkolenie z zakresu cyberprzemocy

W ramach kampanii „Twoja moc to nie przemoc” z pomocą firmy „W pełni sobą” i ekspertów NASK zorganizowaliśmy szkolenia na nauczycieli i dyrektorów gminnych szkół.  Eksperci z NASK 2o.03, 27.03, 09.04 i 10.04 przeprowadzili warsztaty dla dyrektorów gminnych szkół, skupiające się na tematyce hejtu i cyberprzemocy. Dyrektorzy i nauczyciele odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu środowiska, które jest wolne od dyskryminacji oraz w zapewnieniu bezpiecznej przestrzeni edukacyjnej dla wszystkich uczniów. Szkolenia

Twoja moc to nie przemoc

  Rozpoczęliśmy kampanię społeczną „Twoja moc to nie przemoc”, by wspólnie przeciwdziałać przemocy w każdej formie. Gmina Wołomin, Wołomińska Rada Kobiet, gminne jednostki i NGO podejmą konkretne działania – zorganizują warsztaty i szkolenia, zadbają o bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną, a także zwiększą świadomość wśród mieszkańców, m.in. poprzez włączenie się w kampanię informacyjną, również w przestrzeni cyfrowej – to tam coraz częściej można zaobserwować przemoc, tzw. „hejt”. Harmonogram działań:  8

„Twoja moc to nie przemoc”. Inauguracja kampanii przeciwdziałania przemocy

Rozpoczęliśmy kampanię społeczną „Twoja moc to nie przemoc”, by wspólnie przeciwdziałać przemocy w każdej formie. Gmina Wołomin, Wołomińska Rada Kobiet, gminne jednostki i NGO podejmą konkretne działania – zorganizują warsztaty i szkolenia, zadbają o bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną, a także zwiększą świadomość wśród mieszkańców, m.in. poprzez włączenie się w kampanię informacyjną, również w przestrzeni cyfrowej – to tam coraz częściej można zaobserwować przemoc, tzw. „hejt”. Hasło towarzyszące akcji to: