„Twoja moc to nie przemoc”. Inauguracja kampanii przeciwdziałania przemocy

„Twoja moc to nie przemoc”. Inauguracja kampanii przeciwdziałania przemocy

Rozpoczęliśmy kampanię społeczną „Twoja moc to nie przemoc”, by wspólnie przeciwdziałać przemocy w każdej formie. Gmina Wołomin, Wołomińska Rada Kobiet, gminne jednostki i NGO podejmą konkretne działania – zorganizują warsztaty i szkolenia, zadbają o bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną, a także zwiększą świadomość wśród mieszkańców, m.in. poprzez włączenie się w kampanię informacyjną, również w przestrzeni cyfrowej – to tam coraz częściej można zaobserwować przemoc, tzw. „hejt”.

Hasło towarzyszące akcji to: „Twoja moc to nie przemoc”

Kampania przeciwdziałania przemocy jest realizowana w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024.