Geotermia

Wizyta studyjna w PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Wołomin znalazł się w elitarnym gronie gmin, które jako pierwsze pozyskały środki zewnętrzne na poszukiwanie wód termalnych. Fundusze pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Nim ruszą prace na terenie inwestycji, delegacja z Urzędu Miejskiego w Wołominie udała się z wizytą studyjną do PEC Geotermia Podhalańska S.A. Wizyta była okazją do przyjrzenia się z bliska instalacji oraz rozmowy na temat możliwych

Zdobywamy miliony dla Wołomina

Zdobywamy miliony dla Wołomina – takie hasło przyświecało rozmowie Elżbiety Radwan Burmistrz Wołomina oraz jej zastępcy Łukasza Marka z redaktorem lokalnego radia FAMA.  Podczas rozmowy omówiono pozyskane w ostatnich dniach dofinansowania – ponad 12 mln zł na poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych w Wołominie oraz prawie 1,3 mln zł na rewitalizację wołomińskich kamienic. Wytrwałe i skuteczne sięganie po fundusze zewnętrzne to sposób na szybszy rozwój gminy. Zachęcamy do wysłuchania

Ponad 12 mln zł na poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych

Pozyskaliśmy ponad 12 milionów złotych na poszukiwanie wód termalnych w gminie Wołomin! Nasz wniosek do programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” został oceniony pozytywnie i w czwartek 12 sierpnia burmistrz Elżbieta Radwan podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie projektu. Dzięki pozyskanym środkom zbadamy i ocenimy zasoby wód termalnych w Wołominie, które mogą stać się lokalnymi źródłami energii cieplnej.