Geotermia

Kompleks basenów termalnych w Wołominie - wstępna koncepcja

Rozbudowana pływalnia, strefa wellness, baseny odkryte i zjeżdżalnie wodne. Przy tym m.in.: korty tenisowe, squash, kręgle i restauracja, boisko kryte i pełnowymiarowa hala sportowa, plac zabaw, a nawet hotel. Tak w przyszłości może wyglądać teren Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie. Znamy już wstępną koncepcją naszego nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Odkrycie źródeł geotermalnych pod Wołominem otworzyło zupełnie nowe ścieżki rozwoju. Nasze źródło to nie tylko możliwość zasilania sieci ciepłowniczej, to również

Geotermia - zakład w Mszczonowie

Geotermia – czy to się opłaca? Wbrew głosom niedowiarków Mszczonów od ponad 20 lat udowadnia, że tak! Miasto zasila sieć ciepłowniczą wodą geotermalną o temperaturze 42° C przy wydajności źródła 60 m3/h*. Złoża wykorzystywane są również rekreacyjnie – z term korzystają nie tylko mieszkańcy, ale również licznie odwiedzający Mszczonów turyści, przynosząc miastu dodatkowe dochody. Wołomin ma szanse powtórzyć sukces Mszczonowa. Nasze złoża mają nieco niższą temperaturę, ale za to ponad

Odwiert badawczy GT-1 w Wołominie

O tym, co kryje się w Wołominie na głębokości niemal 1600 metrów pod ziemią, transformacji energetycznej i możliwych scenariuszach dla naszej geotermii rozmawiamy z dr Mariuszem Twardawą, doradcą ds. transformacji energetycznej gminy Wołomin. Znamy już wyniki próbek wody pobranej z otworu badawczego GT-1, jednak większości z nas te parametry nic nie mówią. Jak Pan, jako fachowiec ocenia wołomińskie źródło geotermalne? Przede wszystkim należy pogratulować pozyskania środków na wykonanie odwiertu badawczego,

Wołomin na drodze transformacji energetycznej

Transformacja energetyczna i efektywne zarządzanie wykorzystaniem energii to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. To również wielkie zadanie dla samorządów, w tym gminy Wołomin. Dlatego od 2019 r. zgodnie z kierunkiem działań określonych m.in. przez Unię Europejską nasza gmina przygotowuje się i wdraża konkretne rozwiązania. Jednym z nich jest koncepcja inwestycyjna „Wołomin miasto przyjazne klimatowi”, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie (60 tys. euro) z Unii Europejskiej jako jedno z 7 miast

Zakończenie prac nad otworem badawczym GT-1

We wtorek 24 października nastąpił oficjalny odbiór prac związanych z wykonaniem otworu badawczego GT-1 w Wołominie. Plac na tyłach wołomińskiej Pływalni, który przez ostatnie tygodnie pełnił funkcję placu budowy będzie teraz sukcesywnie przywracany do stanu sprzed rozpoczęcia prac. O kolejnych krokach związanych z wykorzystaniem potencjału, jaki drzemie w naszym źródle na swoim profilu na Facebooku napisała Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan (bezpośredni link do wpisu): „Była wiertnia – nie ma wiertni!

Wyniki geotermii w Wołominie podczas konferencji prasowej

Wołomin jest przykładem dla innych miast, że warto podejmować wyzwania! Jedna z największych inwestycji w gminie zakończyła się sukcesem i dziś możemy już śmiało mówić o perspektywach rozwoju geotermii w Wołominie. Ogłoszenie rezultatów odwiertu badawczego odbyło się podczas konferencji prasowej w której udział wzięli m.in. Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina wraz z zastępcami, Łukasz Białczak prezes Geotermii Polska Sp. z o. o. oraz Arkadiusz Biedulski prezes UOS Drilling S.A. Wyniki badań

Teren ciepłowni geotermalnej w Koninie

W oczekiwaniu na wyniki badań wody pobranej z otworu badawczego GT-1 w Wołominie analizujemy scenariusze zastosowania geotermii w naszej gminie. Możliwości jest wiele – wszystko zależy od parametrów złoża. Istotna jest nie tylko temperatura wody, ale także jego wydajność. Czas oczekiwania na wyniki jest więc idealny, by uwzględniając założenia projektowe, przyjrzeć się rozwiązaniom zastosowanym w innych miastach i poszukać tych najbardziej efektywnych. W Koninie i Sieradzu na przykład powstały nowoczesne

wizyta na Geotermii

Na terenie odwiertu badawczego rozpoczęły się próby hydrodynamiczne. Po dotarciu na głębokość 1540 m, poszerzeniu otworu i zapuszczenia filtrów do strefy złożowej rozpoczęto proces wywoływania otworu. Dziś zakończono zapuszczanie pompy do otworu i rozpoczęto etap oczyszczania i testów. Przez najbliższe kilka dni będą prowadzone testy złożowe. Podczas pompowania wody do zbiornika będą prowadzone testy produktywności otworu oraz pobierana próbki wody do badań laboratoryjnych. Na podstawie zebranych danych z testów oraz

Zakończenie prac wiertniczych otworu GT-1

6 czerwca wołomiński odwiert osiągnął poziom docelowy – 1540 m. Prace na wiertni powoli dobiegają końca. Z otworu zostaną pobrane próbki, dzięki którym poznamy odpowiedź na pytanie, czy pod Wołominem znajdują się złoża wód termalnych, a jeśli tak – to czy możemy je wykorzystać np. do zasilenia naszej sieci ciepłowniczej. Umowę na wykonanie otworu poszukiwawczo–rozpoznawczego podpisano z firmą UOS DRILLING S.A. Nadzór nad inwestycji jako Inżynier Kontraktu sprawował Łukasz Białczak,

Zdjęcie instalacji wiertni drążącej otwór badawczy GT-1 w Wołominie

Jeszcze przed majówką zajrzeliśmy na tyły Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan”, żeby sprawdzić postępy nad wykonaniem otworu badawczego GT-1 w Wołominie. Mamy dobre informacje – prace przebiegają zgodnie z planem. Świder dotarł już na głębokość ponad 1200 metrów. Zgodnie z założeniami projektu robót geologicznych przewiercono formację skalną Kredy i rozpoczęto nawiercanie formacji Jury górnej. Przed nami ostatnie 400 metrów i dotarcie do potencjalnie najlepszych pokładów wodonośnych dla Wołomina na