Gospodarka odpadami

Nie bój się pytać zarządcy o sposób naliczania opłaty za odbiór odpadów!

Uchwała dotycząca ustalania opłaty za odbiór odpadów została zmieniona na wniosek największej wołomińskiej spółdzielni mieszkaniowej, tj. SBM. W Urzędzie Miejskim odbyło się ponad 20 spotkań z przedstawicielami wspólnot, spółdzielni i zarządców. Zdecydowana większość z nich dobrze poradziła sobie z wdrożeniem nowego systemu rozliczeń. Otrzymujemy jednak wiele sygnałów od mieszkańców podlegających SBM, którzy są zaniepokojeni otrzymanymi wyliczeniami. Kwestia rozliczenia jest sprawą między zarządcą a mieszkańcami, ale musi być przeprowadzona w sposób

Dotacja na usuwanie azbestu

Gmina Wołomin otrzymała prawie 29 tysięcy złotych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Cały czas trwa nabór wniosków. Osoby zainteresowane zachęcamy do składania wniosków do Urzędu Miejskiego w Wołominie.Wnioski można pobrać ze strony internetowej lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie. Informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska: 22 763 30 47.

Nowe wzory deklaracji za odbiór odpadów

Od 1 lipca 2020 roku w zabudowie wielorodzinnej stawka za odbiór odpadów będzie ustalana na podstawie zużycia wody. Deklarację w imieniu mieszkańców wypełniają zarządcy nieruchomości. W zabudowie jednorodzinnej deklarację składa właściciel nieruchomości, a sposób ustalania wysokości opłaty pozostaje bez zmian, tj. jest liczony od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. W przypadku gospodarstw domowych, które posiadają własne kompostowniki możliwe jest uzyskanie bonifikaty za odbiór odpadów w wysokości 50 groszy miesięcznie od osoby

FAQ: naliczanie opłaty za odbiór odpadów w zabudowie wielorodzinnej

W związku ze zmianą systemu naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Lista będzie na bieżąco uzupełniana. Odpowiedzi na pytania mieszkańców skierowane do Urzędu Miejskiego przed spotkaniem roboczym z zarządem Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w dn. 20 lipca 2020 roku: Czy RIO zajmowała się już ostatnią wołomińską uchwałą o opłacie za wywóz śmieci? Wołomińska uchwała XX-68/2020 w sprawie metody ustalenia opłaty za

Zmiana sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami w zabudowie wielorodzinnej

Od 1 lipca 2020 roku zmianie ulegnie sposób obliczania stawki za odbiór odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej. Zgodnie z podjętą uchwałą: • Opłaty za gospodarowanie odpadami od zużycia wody naliczane będą tylko w zabudowie wielorodzinnej. • Przyjęta stawka odpadowa za m3 zużytej wody to 10 zł. • Wysokość opłaty zostanie naliczona za średnie miesięczne zużycie wody za poprzedni rok kalendarzowy. • Nowe zasady naliczania opłaty za odpady w zabudowie wielorodzinnej

Zmiana sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami w zabudowie wielorodzinnej

Od 1 lipca 2020 roku zmianie ulegnie sposób naliczania opłaty za odbiór odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Zgodnie z podjętą uchwałą: • Opłaty za gospodarowanie odpadami od zużycia wody naliczane będą tylko w zabudowie wielorodzinnej. • Przyjęta stawka odpadowa za m3 zużytej wody to 10 zł. • Wysokość opłaty zostanie naliczona za średnie miesięczne zużycie wody na cele socjalnobytowe za poprzedni rok kalendarzowy. • Nowe zasady naliczania opłaty za odpady w

Otwarcie PSZOK-ów

MZO Wołomin wznawia pracę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od soboty 18 kwietnia. PSZOKi przy ul. Łukasiewicza 4 oraz Al. Niepodległości 253 czynne będą w godzinach: pon – pt: 7:00 – 15:00 sobota: 10:00 – 16:00 Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: → na terenie PSZOK może przebywać jeden mieszkaniec; → obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa; → komunikacja z pracownikiem odbywać się będzie przez „okienko”; → worki na surowce wtórne

Użyczenie gruntu pod altanę śmietnikową

W sprawie użyczenia gruntu pod altanę śmietnikową Wspólnota Mieszkaniowa powinna złożyć wniosek o użyczenie jej konkretnego gminnego terenu (podać nr działki, obręb, ulicę oraz na załączniku graficznym wskazać miejsce gdzie obiekt ma być zlokalizowany obiekt). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie zawarta umowa użyczenia na okres co najmniej 3 lat. https://wolomin.e-mapa.net/ – link do mapy, na której można wskazać miejsce na planowaną altanę śmietnikową Nr kontaktowy w Urzędzie Miejskim w

Przewodnik prawidłowej segregacji

Jak rozpoznać, że odpad nadaje się do recyklingu? Czy muszę myć zużyte opakowania przed wyrzuceniem? Co to jest wystawka? Gdzie wyrzucić… Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań znajdziesz w przygotowanym przez nas Przewodniku prawidłowej segregacji! Pobierz: Przewodnik prawidłowej segregacji (.PDF)

Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

W trwającym stanie epidemii coraz częściej spotykamy się ze specyficznego rodzaju odpadami, których dużą część stanowią zużyte maseczki i rękawiczki ochronne. Co należy z nimi zrobić? Jak je utylizować? Prezentujemy najważniejsze treści z wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). Z pełną treścią wytycznych mogą Państwo