Gospodarka odpadami

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami

24 stycznia 2019 roku podczas IV Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej w Wołominie podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik. Nowe stawki będą obowiązywały od 1 marca 2019 roku. Ustalono następujące stawki za gospodarowanie opłatami z lokali mieszkalnych: 13,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 26,00 zł miesięcznie od

Gospodarka odpadami - uchwały

UCHWAŁA NR XLIII-156/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin UCHWAŁA NR XXXIV-22/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin UCHWAŁA NR XXVIII-150/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na