Gospodarka odpadami

MPSZOK wraca na ulice gminy Wołomin

W 2021 roku mieszkańcy gminy Wołomin zyskali wsparcie przy pozbywaniu się najpopularniejszych odpadów problematycznych z domów. To MPSZOK, czyli Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który kilka razy do roku wyrusza w trasę po gminie Wołomin. Podczas postojów od mieszkańców odbierane są odpady takie jak: • chemikalia typu farby, rozpuszczalniki, inne substancje chemiczne, środki ochrony roślin, odczynniki fotograficzne, alkalia, kwasy (w zamkniętych i nie cieknących opakowaniach); • przeterminowane leki; •

wizyta Gruzinów w Wołominie

W ramach współpracy z Fundacją Liderzy Przemian – naszego wieloletniego partnera, mieliśmy przyjemność gościć w Wołominie liderów gruzińskich samorządów. Tym razem tematem wiodącym wizyty była gospodarka odpadami i pozyskiwanie środków zewnętrznych. W obu przypadkach mamy się czym pochwalić. Nasi urzędnicy dysponują doświadczeniem, którym chętnie się dzielą. Spotkanie rozpoczęło się w Centrum Aktywności Wołomin czyli w Starej Elektrowni, która rzeczywiście zmienia się w niezwykle „elektryzujące” miejsce. Gości, wśród których znajdowali się

kalkulator i pieniądze

Do 31 marca 2024 r. należy: • przedłożyć marszałkowi województwa wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska zawierający naliczenia opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, za wydane uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych i składowanie odpadów za rok 2023. • wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska za rok 2023 w przypadku, gdy wysokość rocznej opłaty za dany rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 800 zł, na rachunek bankowy: Urząd Marszałkowski Województwa

Przypomnienie o zbliżającym się terminie składania sprawozdań w bazie BDO  i wniosków o pomoc de minimis oraz wnoszenia opłat produktowych

Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za 2023 rok składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem bazy BDO, w terminie do 15 marca 2024 r., do marszałka województwa mazowieckiego właściwego ze względu na siedzibę firmy. Wyjątek: Sprawozdania sprzedawców detalicznych i hurtowych składane są zgodnie z miejscem poboru opłaty recyklingowej za torebki foliowe. Jak również sprawozdania sklepów, hurtowni czy jednostek gastronomicznych z zakresu wydawania kubków na napoje i

Na zdjęciu od lewej strony: sekretarz gminy Wołomin Małgorzata Izdebska, prezes MZO Wołomin Jarosław Kubała, burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał pożyczkę na realizację projektu modernizacji i hermetyzacji kompostowni w Starych Lipinach. Wkrótce ruszą prace budowlane. Umowa, na mocy której na potrzeby projektu trafi ponad 44 mln złotych formie pożyczki, została podpisana 18 stycznia 2024 roku. Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie aplikował o środki w ramach prowadzonego przez NFOŚiGW programu „Racjonalna gospodarka odpadami.” Pożyczka zostanie przeznaczona przede wszystkim na przebudowę i hermetyzację kompostowni.

Odbiór choinek w 2024

Poświąteczny odbiór drzewek bożonarodzeniowych odbywa się zgodnie z harmonogramem odbioru bioodpadów. • Zabudowa jednorodzinna Wołomin w dniach 08-12.01.2024 (zgodnie z rejonami) i gmina Wołomin w dniach 15-19.01.2024 (zgodnie z rejonami). • Zabudowa wielorodzinna – odbiór we wtorek i piątek spod altan śmietnikowych. Wskazane jest, aby choinki były przecięte co najmniej na połowę. Harmonogram dostępny jest na stronie: https://wolomin.org/harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-z-terenu-miasta-i-gminy-wolomin-od-01-04-2023-do-31-03-2024-r – aktywny link do harmonogramu Choinki można również oddawać w Punkcie Selektywnego

Grafika z napisem: Konkurs najładniejsza eko-ozdoba

Znamy już laureatów konkursu na najładniejszą eko-ozdobę! Do udziału w naszej zabawie zaprosiliśmy przedszkolaki i uczniów szkół podstawowych, którzy mieszkają lub uczą się na terenie gminy Wołomin. Zadanie polegało na przygotowaniu ekologicznej ozdoby świątecznej i zostało przez uczestników wykonane w 100%! Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 81 pięknych i oryginalnych ozdób wykonanych z materiałów naturalnych lub użytych ponownie. To właśnie zwiększanie świadomości ekologicznej dotyczącej gospodarki odpadami, zachęcenie do ponownego wykorzystania odpadów,

Usunęliśmy nielegalne odpady niebezpieczne z Duczek i Starych Grabi

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan przekazała mieszkańcom gminy wyczekiwaną informację (bezpośredni link do wpisu na portalu Facebook); Zadziałaliśmy najszybciej jak to możliwe, aby usunąć toksyczne odpady z terenu naszej gminy. Postępowanie nie było proste. Opinie organów niejednoznaczne. Tu jednak mogliśmy działać i zadziałaliśmy skutecznie! Usunęliśmy 11 pojemników typu mauzer porzuconych w Starych Grabiach i 22 w Duczkach – to 33 pojemniki z niebezpiecznymi substancjami, które zniknęły dziś z terenu naszej gminy.

Grafika informująca o akcji - wymień elektroodpady na świąteczne drzewko

Zabierz choinkę do domu na święta, a potem posadź ją w ogrodzie! Mieszkańcy Wołomina (miasta oraz sołectw) mogą otrzymać świąteczne drzewko od gminy w zamian za elektroodpady! Wymiany będzie można dokonać w dniach 6 oraz 7 grudnia 2023 roku. W wydarzeniu mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Wołomin, którzy w trakcie akcji na miejsce zbiórki dostarczą odpady elektryczne lub elektroniczne w następującej ilości: • 1 sztuka dużego sprzętu np. lodówka, pralka,

Grafika z napisem: Konkurs najładniejsza eko-ozdoba

Zapraszamy uczniów przedszkoli i szkół podstawowych mieszkających w gminie Wołomin lub uczących się w placówkach na jej terenie do udziału w konkursie na najładniejszą eko-ozdobę! Zadanie polega na przygotowaniu ekologicznej ozdoby świątecznej. Celem naszej zabawy jest zwiększanie świadomości ekologicznej dotyczącej gospodarki odpadami, zachęcenie do ponownego wykorzystania odpadów, a także wdrażanie idei zero waste. Zgłoszone do konkursu prace zostaną wywieszone na ustawionych w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie choinkach. Do Konkursu