MIT 2: (Czy) Spółka MZO nie ma zabezpieczenia na sfinansowanie inwestycji(?)

CZY) SPÓŁKA MZO NIE MA ZABEZPIECZENIA NA SFINASOWANIE INWESTYCJI(?)

MIT 2: (CZY) SPÓŁKA MZO NIE MA ZABEZPIECZENIA NA SFINASOWANIE INWESTYCJI(?)

FAKT 2: Inwestycja MZO ma zabezpieczone środki na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w Starych Lipinach. Projekt otrzymał dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości ponad 44 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Racjonalna Gospodarka Odpadami”. Zgodnie z wymogami formalnymi NFOŚiGW, spółka posiada zabezpieczenie dla całości otrzymanego kredytu. DODATKOWYM zabezpieczeniem podpisanej umowy jest działka należąca do Gminy Wołomin. Formy zabezpieczenia pożyczki były ustalane z NFOŚiGW.