inwestycja

Zmiana organizacji ruchu na DW 634 na odcinku Zielonka – Wołomin

Inwestor przebudowy DW 634 – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich – informuje o zmianach w organizacji ruchu związanych z rozpoczęciem prac budowlanych na odcinku Zielonka – Wołomin. Prosimy o uważne zapoznanie się z komunikatem MZDW. „Realizacja będzie wiązać się z czasowymi niedogodnościami dla lokalnych mieszkańców. Budowa stanowi spore wyzwanie dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego przede wszystkim z uwagi na istnienie znacznej ilości sieci uzbrojenia podziemnego, które jest również do przebudowania. Prace

Grafika - fragment zdjecia na którym widać auta i napis: DW 634

Dot.: zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinkach na terenie gmin: Kobyłka, Wołomin – odcinek km 26 + 634 do km 31+970”  (…) Z upoważnienia Burmistrza Małgorzata Izdebska Sekretarz Gminy Skan wysłanego pisma (kliknij na plik, aby rozpocząć pobieranie): • Wniosek o odstąpienie od wycinki drzew występujących po południowej stronie drogi z dn. 6.12.2023 (.PDF)    

Grafika - fragment zdjecia na którym widać auta i napis: DW 634

Dot.: zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinkach na terenie gmin: Kobyłka, Wołomin – odcinek km 26 + 634 do km 31+970”  (…) Z upoważnienia Burmistrza Dariusz Szymanowski Zastępca Burmistrza Skan wysłanego pisma (kliknij na plik, aby rozpocząć pobieranie): • Prośba o opóźnienie wycinki drzew do czasu przeanalizowania analizy dendrologicznej z dn. 04.12.2023 (.PDF) • Aktualizacja gospodarki drzewostanem (.PDF)    

Grafika - fragment zdjecia na którym widać auta i napis: DW 634

Dot.: zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinkach na terenie gmin: Kobyłka, Wołomin – odcinek km 26 + 634 do km 31+970”  W nawiązaniu do spotkania roboczego w Zielonce w dniu 23 listopada br. oraz naszych pism z 21 i 28 listopada, uprzejmie proszę o wyjaśnienie sytuacji związanej z odstąpieniem Wykonawcy od ustaleń, które zostały przyjęte w ramach ww. rozmów. Gmina Wołomin (zgodnie z ustaleniami): dokonała przeglądu drzew w

Grafika - fragment zdjecia na którym widać auta i napis: DW 634

W sprawie drzew wyciętych dziś w pasie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 634 informujemy: – Drzewa wycięte przy ul. 1 Maja (na wysokości sklepów Biedronka i Lidl) zostały wycięte bez zgody gminy i wbrew wcześniejszym ustaleniom pomiędzy gminą a Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie, który realizuje inwestycję. – Wycinka została zatrzymana do poniedziałku wskutek natychmiastowej równoległej interwencji urzędników Urzędu Miejskiego w Wołominie (kontakt z inwestorem) i mieszkańców z Inicjatywy dla

Grafika - fragment zdjecia na którym widać auta i napis: DW 634

Gmina Wołomin robi wszystko, by ochronić maksymalną liczbę drzew podczas przebudowy DW634 jednocześnie nie negując inwestycji, która jest niezbędna dla dalszego rozwoju naszej gminy. – Zgodnie z ustaleniami ze spotkań z dn. 23 listopada br. w terenie została przeprowadzona dodatkowa analiza projektu, podczas której omówiliśmy możliwość zachowania poszczególnych drzew. – Zaproponowaliśmy wsparcie współpracującego z nami eksperta ds. ochrony drzew, aby zadbać w sposób szczególny o te drzewa w pasie inwestycji,

Grafika - fragment zdjecia na którym widać auta i napis: DW 634

Dot.: zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinkach na terenie gmin: Kobyłka, Wołomin – odcinek km 26 + 634 do km 31+970”  (…) Z upoważnienia Burmistrza Dariusz Szymanowski Zastępca Burmistrza Skan wysłanego pisma (kliknij na plik, aby rozpocząć pobieranie): • Prośba o opóźnienie wycinki drzew do czasu przeprowadzenia analizy dendrologicznej z dn. 29.11.2023    

Grafika - fragment zdjecia na którym widać auta i napis: DW 634

Dot.: zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinkach na terenie gmin: Kobyłka, Wołomin – odcinek km 26 + 634 do km 31+970”  W ślad za naszym pismem z dnia 21 listopada 2023 r. ws. prośby o wstrzymanie wycinki drzew w Wołominie w projektowanym pasie drogi wojewódzkiej nr 634 oraz w nawiązaniu do ustaleń z narady w dniu 23 listopada 2023 r. ponownie prosimy o wstrzymanie wycinki drzew,

Informacja MZDW dotycząca rozbudowy DW 634

Ruszyły prace przy rozbudowie drogi 634 w Wołominie i Kobyłce. Drogowcy rozpoczęli już pierwsze prace przygotowawcze niezbędne do realizacji inwestycji na odcinku od ul. Orląt Lwowskich w Kobyłce do skrzyżowania z al. Niepodległości w Wołominie. Po przebudowie droga 634 zyska dodatkowy pas ruchu do obsługi nieruchomości, a piesi i rowerzyści chodniki i ciąg pieszo-rowerowy. Aby poszerzyć pas drogowy pod dodatkową jezdnię wykupionych zostało 250 działek za kwotę blisko 8,7 mln

spotkanie w sprawie przebudowy DW 634

W czwartek 23 listopada odbyły się dwa spotkania w sprawie przebudowy DW634. Podczas spotkania z Grzegorzem Obłękowskim – dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan omówiła możliwości zachowania drzew oraz kwestie zorganizowania objazdów, tak by przebudowa tej ważnej drogi była dla naszych mieszkańców jak najmniej uciążliwa. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania: • Zatwierdzoną organizację ruchu przedstawimy Państwu najszybciej jak to możliwe i z największym możliwym wyprzedzeniem. • W