Czym jest kwarantanna domowa?

Czym jest kwarantanna domowa?

Kwarantanna to środek prewencyjny i w żadnym wypadku nie oznacza zakażenia wirusem! Zostają nią objęte zdrowe osoby, które mogą być nosicielami choroby zakaźnej. W myśl ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi jest to „odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie”. W obecnej chwili jest to najprostszy sposób na uniknięcie rozprzestrzenia się koronawirusa.

→ Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej. Kwarantanna trwa nie dłużej niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności.
→ Obowiązkowa kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny mogą być stosowane wobec tej samej osoby więcej niż raz, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
→ Decyzję o obowiązku odbycia kwarantanny domowej ma prawo wydać minister zdrowia lub organ inspekcji sanitarnej.
→ Okres kwarantanny warto wykorzystać na uważne obserwowanie swojego organizmu. W razie zauważenia objawów infekcji należy skontaktować się z lokalnym oddziałem Sanepidu. Nie należy samodzielnie udawać się do przychodni lub szpitala!
→ Pracodawca wypłaca wynagrodzenie pracownikowi, który odbywa kwarantannę domową i ma zwolnienie lekarskie z orzeczeniem tymczasowej niezdolności do pracy przez 33 dni choroby w danym roku kalendarzowym. Po tym okresie, czyli od 34 dnia, zasiłek chorobowy zaczyna wypłacać Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
→ Decyzja ministra zdrowia lub organu inspekcji sanitarnej o tym, że dany pracownik ma odbyć kwarantannę domową może zostać dostarczona do zakładu pracy bądź placówki ZUS po okresie kwarantanny czy izolacji.
→ Każdy zatrudniony na umowę o pracę ma możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez okres kwarantanny, wynoszący 14 dni.
→ Dowożeniem jedzenia i zakupów dla osób, które są objęte kwarantanną domową zajmują się służby wojewody. Od 10 marca pomaga im policja.
→ Policjanci będą co najmniej raz na dobę kontrolować miejsce pobytu osoby objętej kwarantanną. Oprócz kontroli obecności, policjanci zapewnią konieczną pomoc w razie potrzeby.
→ Za złamanie kwarantanny grozi kara pozbawienia wolności.

Dokładne zasady wyznaczania i odbywania kwarantanny domowej znajdziemy w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Kategoria: