Czyste powietrze w metropolii – relacja z konferencji

Czyste powietrze w metropolii - relacja z konferencji

Warszawa oraz gminy metropolii wspólnie walczą z zanieczyszczeniami powietrza. Kluczową sprawą jest wymiana i modernizacja źródeł ogrzewania. 14 lutego br. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa pod hasłem: Czyste powietrze w metropolii.

Udział w konferencji wzięli m.in. Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy, Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta Legionowa, Witold Malarowski, wójt Gminy Izabelin, Michał Landowski, zastępca prezydenta Pruszkowa oraz Daniel Putkiewicz, I zastępca burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Podczas spotkania omówiono działania podejmowane przez gminy metropolii związane z walką ze smogiem.

Czyste powietrze w metropolii – relacja z konferencji– Wszystkie wspólne działania pokazują wyraźnie – metropolia działa. Wiele realizowanych przez nas inwestycji dotyczy różnych gałęzi transportu. To m.in. nowe parkingi P+R czy trasy rowerowe. W ten sposób poprawiamy nie tylko komfort życia i dojazdów naszych mieszkańców, ale dbamy również o czystość powietrza. Wspieramy naszych mieszkańców także bezpośrednio. Dofinansowujemy inwestycje w wymianę źródeł ogrzewania czy systemy odnawialnych źródeł energii. Wierzę, że te solidarne działania i współpraca pozwolą nam osiągnąć sukces w walce z zanieczyszczeniami powietrza – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.
Zdecydowana większość spośród 39 gmin współtworzących metropolię warszawską zdecydowała się na realizację programu wsparcia mieszkańców w prowadzeniu inwestycji polegających na modernizacji i/lub wymianie źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne. Blisko połowa z nich przeznacza na ten cel środki z własnego budżetu. Pozostałe gminy środki pozyskują z takich źródeł jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także funduszy unijnych.
– Nasza gmina to na co dzień płuca Warszawy. Należy zaznaczyć, że jej powierzchnię aż w 80% pokrywa Kampinoski Park Narodowy. Dodatkowo wszyscy nasi mieszkańcy mają dostęp do sieci gazowej. Problem przyłączeń do sieci jest jednak ekonomia. Trzeba również dopłacać różnicę do kosztów eksploatacji pomiędzy węglem a gazem – zaznacza Witold Malarowski, wójt Gminy Izabelin. Mieszkańcy w ramach programów realizowanych w poszczególnych gminach metropolii mogą otrzymać dofinansowania pokrywające od 25% do nawet 80% kosztów inwestycji. Oprócz wsparcia wymiany pieców na paliwa stałe (np. węgiel) na bardziej ekologiczne gazowe, gminy finansują także projekty polegające na montażu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) np. pompy ciepła czy układy solarne. Z takiego dofinansowania mogą także skorzystać mieszkańcy gminy Wołomin.

W marcu 2016 r. Warszawa oraz gminy metropolii wspólnie zaapelowały do władz województwa mazowieckiego o podjęcie uchwały, która umożliwiłaby wdrożenie narzędzi przewidzianych przez tzw. ustawę antysmogową (Dz. U. z 2015 r. poz. 1593). Takie działanie miało na celu przyspieszenie prac nad regionalnym dokumentem określającym zasady walki z zanieczyszczeniami powietrza i źródłami niskiej emisji. W połowie listopada 2017 r. na Mazowszu weszła w życie tzw. uchwała antysmogowa. Zgodnie z jej zapisami z użytkowania mają być stopniowo wykluczane kotły najniższych klas spalania i instalacje pozaklasowe. To kompromis pomiędzy dążeniem do poprawy jakości powietrza, a kosztami ekonomicznymi wprowadzenia całkowitego zakazu spalania paliw stałych.

Czyste powietrze w metropolii – relacja z konferencjiAby nastąpiła realna poprawa jakości powietrza konieczne są również zmiany codziennych przyzwyczajeń mieszkańców. W celu ułatwienia podjęcia decyzji o zastąpieniu używania samochodu korzystaniem z komunikacji zbiorowej, gminy metropolii prowadzą program rozbudowy sieci parkingów „Parkuj i Jedź”, a także inwestują w spójną infrastrukturę rowerową.
Gminy metropolii otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych na budowę 28 takich parkingów, a docelowo ma być ich ponad 40. Sieć parkingów posłuży mieszkańcom metropolii w codziennych dojazdach do Warszawy, a także zachęci do podróżowania komunikacją zbiorową, gdyż głównym argumentem „za” wyborem konkretnych inwestycji było skoordynowanie ich z transportem miejskim. Nie bez znaczenia jest też to, każdy samochód mniej na ulicach miasta to mniej zanieczyszczeń i lepsze funkcjonowanie komunikacji publicznej.

W 2014 r. Warszawa razem z 39 gminami zawarła porozumienie o współpracy metropolitalnej, które dzisiaj jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym naszych lokalnych wspólnot. ZIT metropolii warszawskiej tworzą m.st. Warszawa będące miastem na prawach powiatu, 14 gmin miejskich, 12 miejsko-wiejskich oraz 13 wiejskich przynależnych administracyjnie do 10 powiatów. Realizujemy wspólnie m.in. inwestycje w parkingi P+R, trasy rowerowe czy projekty z zakresu e-usług. W 2007 r. wprowadziliśmy „Wspólny Bilet”. Dziś w systemie transportu metropolitalnego są 33 gminy. Ze wspólnego metropolitalnego transportu korzysta coraz więcej pasażerów – na przestrzeni ostatnich kilku lat jest to wzrost o 20%. Od 2016 r. ze „Wspólnego Biletu” ponownie korzystać także mieszkańcy gminy Wołomin. Więcej informacji o współpracy gmin w ramach obszaru metropolii warszawskiej: www.omw.um.warszawa.pl.

Link do video konferencji

Kategoria: