Dodatkowy nabór wniosków w ramach Rządowego Programu KLUB

sport

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 18 marca ogłosił dodatkowy nabór wniosków do Rządowego Programu KLUB – edycja 2021. Wnioski o dofinansowanie można składać do 24 marca bieżącego roku. Jednocześnie do 24 maja wydłużony został termin rozpatrzenia już złożonych wniosków.

Budżet tegorocznej edycji Rządowego Programu KLUB wynosi 40.000.000 zł. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu mogą składać jednosekcyjne i wielosekcyjne kluby sportowe (działające w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskie kluby sportowe.

Główne cele programu to:
– upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
– wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;
– wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży;
– inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży;
– optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości:
– 10.000 zł dla klubów jednosekcyjnych,
– 15.000 zł dla klubów wielosekcyjnych.
Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej MKDNiS (bezpośredni link do Biuletynu).
Opis programu na stronie GRANTY.PL (aktywny link do wpisu).

Źródło: GRANTY.PL (aktywny link do strony).

Kategoria: