dofinansowanie

Grafika: Dofinansowanie Biblioteka Sąsiedzka

To ważne wsparcie dla lokalnej społeczności i kultury! Gmina Wołomin pozyskała dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł ze środków Województwa Mazowieckiego na doposażenie sali głównej budynku „Biblioteki Sąsiedzkiej” w Lipinkach w sprzęt sceniczny i nagłośnienie. To kolejne dodatkowe środki, które przybliżają nas do oddania lokalnej społeczności przestrzeni, w której będzie miejsce na integrację, rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. W 2022 roku na tę inwestycję pozyskaliśmy 1,5 mln zł dofinansowanie w

Podpisanie umowy na dostawę sprzętu w ramach projektu Cyfrowa Gmina

Wyposażyliśmy w nowoczesny sprzęt wszystkie gminne szkoły podstawowe, teraz przyszedł czas na przedszkola i Urząd Miejski! Na ten cel gmina Wołomin pozyskała ponad 700 tys. zł. Tak kompleksowa cyfryzacja naszej gminy jest możliwa dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z #FunduszeEuropejskie EU*. Na mocy podpisanej umowy zakupione zostaną komputery oraz monitory interaktywne, które trafią do podległych gminie przedszkoli oraz laptopy i urządzenia wielofunkcyjne dla Urzędu Miejskiego. Jest to drugi

Zdjęcie przedstawiające przedstawicieli gmin, które uzyskały środki na usuniecie azbestu

Pozyskaliśmy 35 tys. złotych dofinansowania na utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy. To już kolejna pozyskana przez nas dotacja w maksymalnej możliwej kwocie. Zadanie pod nazwą „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wołomin” dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nasza gmina od lat realizuje program usuwania i unieszkodliwienia wyrobów

pozyskane środki

Nasza skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przynosi kolejne rezultaty! Tym razem zdobyliśmy ponad 320 tys. zł z Województwa Mazowieckiego. Dzięki wsparciu zrealizujemy poniższe działania: Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe kwota 150 tys. zł Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na terenie gminy Wołomin kwota dofinansowania: 75 tys. zł Modernizacja strażnicy w Ossowie kwota dofinansowania: 40 tys. zł Remont mostka komunikacyjnego nad rowem melioracyjnym, który biegnie w poprzek Ogrodu

Grafika informująca o otrzymanym dofinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego

Gmina Wołomin zdobyła ponad 3,9 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego na poprawę infrastruktury i gminnych miejsc rekreacji. Środki zostaną przeznaczone na realizację dwóch ważnych dla mieszkańców inwestycji – rozbudowę ulicy Majdańskiej (2,7 mln zł) oraz przebudowę bieżni okrężnej na terenie OSiR „Huragan” Wołomin (ponad 1,2 mln zł).

Grafika informująca o pozyskaniu środków w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego

Pozyskanie środków w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EU-CF) otwiera Wołominowi drogę do wsparcia eksperckiego i przygotowania projektów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne gminy. Dzięki zdobytym środkom zostanie opracowana specjalistyczna dokumentacja techniczna dla planowanych instalacji elektroenergetycznych: – termomodernizacji obiektów komunalnych w celu zmniejszenia zużycia ciepła; – budowy farmy fotowoltaicznej na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wołomin; – przebudowy ciepłowni miejskiej w zakresie instalacji elektrociepłowni gazowej; – wprowadzenie współspalania biomasy (10%) w kotłach węglowych

Plac budowy na tyłach wołomińskiej pływalni - na zdjęciu widoczne sa maszyny i sprzęt budowlany

Odwiert otworu badawczego zostanie wykonany na tyłach Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie. Przeprowadzona przez ekspertów z Akademii Górniczo-Hutniczej analiza wykazała, że pod Wołominem mogą znajdować się złoża wód termalnych. Aby potwierdzić istnienie złóż i sprawdzić czy nadają się do eksploatacji konieczne jest wykonanie odwiertu badawczego. Wykonawca rozpocznie prace wiertnicze od 10 marca 2023 roku. Wykonanie odwiertu potrwa około 3 miesięcy. W związku z prowadzonymi pracami w okolicy

Budowa ul. Traugutta rozpoczęta

Ulica Traugutta w Wołominie zostanie zmodernizowana na odcinku od skrzyżowania z Legionów do skrzyżowania z Sikorskiego. Do lutego 2024 roku na wskazanym odcinku gmina wybuduje nową jezdnię, chodniki, zjazdy do posesji i kanalizację deszczową. Przebudowana zostanie sieć elektroenergetyczna i oświetlenie. Na ulicy wykonane będą również nasadzenia zieleni. Budowa realizowana jest z zewnętrznym wsparciem w wysokości ponad 3,8 mln zł. Środki pochodzą z Funduszu Polski Ład. Wartość całej inwestycji przekracza 4

Wołomińska „czwórka” z nowym sprzętem

Nowoczesny sprzęt komputerowy i tablice interaktywne trafiły już do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie. Gmina inwestuje w swoje placówki oświatowe. To już kolejny sprzęt zakupiony dzięki skutecznym działaniom urzędników pozyskujących środki zewnętrzne. Do sześciu gminnych szkół trafiły urządzenia warte w sumie prawie 500 tys. zł, z czego aż 384 tys. zł pochodzi ze środków UE. Nowoczesne, dobrze wyposażone szkoły sprostają wymaganiom współczesnej edukacji, a także

dofinansowanie ul. Majdańska

Kolejna milionowa inwestycja w naszej gminie! Dziś Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina podpisała umowę dofinansowania w wysokości 5 mln zł na rozbudowę ul. Majdańskiej. To pierwszy, ale znaczący krok w stronę kompleksowej, koniecznej modernizacji tej ulicy. Miliony pozyskane przez nas pozwolą szybciej rozpocząć tę ważną dla naszej gminy inwestycję. Szczególnie dziękuję za wspieranie wołomińskich projektów. Dzięki efektywnej współpracy udaje się zrobić wiele niesamowitych rzeczy w naszym mieście – napisała na swoim