Dofinansowanie

cyfrowa gmina

Pozyskaliśmy 700 tys. zł z projektu „Cyfrowa gmina”. Środki przeznaczymy na zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wołominie i jednostkach podległych oraz na wdrożenie rozwiązań, które poprawią jakość usług cyfrowych świadczonych mieszkańcom i usprawnią komunikację. *Dofinansowanie na realizację Projektu otrzymaliśmy ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Aktualne nabory LGD "Równiny Wołomińskiej"

LGD „Równiny Wołomińskiej” zaprasza osoby fizyczne chcące lub planujące założyć własną działalność do wzięcia udziału w naborze wniosków nr 3/2022 (w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa na Równinie Wołomińskiej (grupy defaworyzowane)) na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota dofinansowania wynosi 50 000,00 PLN. Szczegóły dotyczące naboru oraz wzory dokumentów, które należny złożyć podczas trwania naboru (25.04.2022r. – 16.05.2022r.) znajdują się na stronie: www.lgdrw.pl (bezpośredni link do podstrony z informacjami na ten temat).

Ponad 3,5 mln zł na rozbudowę ul. Legionów

Gmina Wołomin pozyskała 3,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej. Całkowity koszt inwestycji to prawie 4,5 mln zł. Dofinansowanie z RFRD w wysokości ponad 5 mln zł otrzyma również droga powiatowa al. Niepodległości. Gmina Wołomin przygotowała tę powiatową drogę do kompleksowej inwestycji poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, na którą przeznaczono prawie 4 mln zł (z

Nabór wniosków na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w 2022 roku

Od 3 stycznia 2022 r. rusza kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania ze środków budżetu gminy Wołomin na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła (tzw. kopciuchów) na ekologiczne źródła ciepła (czyli: pompy ciepła, kotły gazowe oraz kotły elektryczne). Wnioski będzie można składać do 31 marca 2022 r. – decydująca jest kolejność wpływu wniosków do urzędu. Dotacja udzielana jest na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego przez wnioskodawcę na obszarze administracyjnym gminy Wołomin,

Przedszkole dofinansowanie grafika

Kolejny nasz wniosek o dofinansowywanie został rozpatrzony pozytywnie. Zdobyliśmy prawie 5 mln zł z programu Polski Ład. Dzięki dodatkowym środkom znacznie przyspieszymy budowę przedszkola i zachowamy ciągłość naszych planów inwestycyjnych.

dofinansowanie na budowę ulicy

Kolejne środki zewnętrzne na gminne inwestycje! Zdobyliśmy prawie 900 tys. zł na rozbudowę ul. Sikorskiego w Wołominie. Odcinek o największym natężeniu ruchu, od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja to strategiczne połączenie komunikacyjne w naszym mieście. Dziękujemy za każdą złotówkę, którą możemy przeznaczyć na poprawę komfortu życia w naszej gminie.

ulica Leszczyńska

Kolejny nasz wniosek okazał się skuteczny i pozyskaliśmy środki zewnętrzne na gminną inwestycję. Tym razem zdobyliśmy środki z budżetu województwa w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Dziękuję marszałkowi Adam Struzik i radnym województwa za stworzenie narzędzia, które pomaga gminom w szybszym realizowaniu inwestycji i pozwala utrzymać zrównoważone tempo rozwoju w całym regionie – napisała na swoim profilu Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina.

podpisanie umowy

Na placu zabaw w Zagościńcu już słychać gwar i śmiech dzieci. Pomimo zakończenia prac nie zrezygnowaliśmy z poszukiwań dodatkowego źródła finansowania dla tej inwestycji. Nasz wniosek pozytywnie rozpatrzył Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Wczoraj Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina podpisała umowę dofinansowania na zwrot kosztów budowy tego placu.  Pozyskiwanie dodatkowych środków to szybszy rozwój gminy, a dodatkowy plac zabaw to więcej radości i ruchu na świeżym powietrzu dla najmłodszych mieszkańców. Maluchy mają

Aktywnie na Reja

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan w dn. 2 września 2021 roku podpisała umowę na dofinansowanie budowy siłowni plenerowej oraz toru rowerowego przy ul. Reja w Wołominie. Na ten cel otrzymaliśmy prawie 200 tys. zł z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021. Cieszymy się, że stworzymy kolejne miejsce aktywności, które będzie służyć naszym mieszkańcom. Współpraca i zaangażowanie są u nas podstawą rozwoju Wołomina.

Dodatkowy sprzęt dla SP7 w Wołominie!

Początek roku szkolnego przyniósł dobre wieści dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie! Już wkrótce do placówki trafi nowy sprzęt elektroniczny, który pozwoli uczniom uzyskiwać jeszcze lepsze wyniki w nauce! Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała aneks do umowy w charakterze partnera do projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, który realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi