Dofinansowanie

podpisanie umowy Burmistrz Wołomina i dyrektor żłobka

Pomagamy młodym rodzinom w opiece nad dziećmi i w powrocie rodziców na rynek pracy. Dofinansowanie opieki dla dzieci do lat trzech nie należy do statutowych obowiązków Gminy, ale wiem jak ważna to sprawa, dlatego zawsze staram się wygospodarować środki, aby zmniejszyć opłatę za pobyt dzieci w żłobkach. Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina podpisała umowy z 4 placówkami, które wzięły udział w konkursie i otrzymają wsparcie finansowe na organizację opieki nad dziećmi

Wołomin z lotu ptaka, budynki i zieleń

Gmina Wołomin złożyła maksymalną liczbę wniosków (3) o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wnioskowana kwota dofinansowania ze wszystkich trzech wniosków to prawie 16 milionów złotych. Wnioski złożyliśmy na: Wymianę oświetlenia oraz rozbudowę sieci światłowodowej pod centrum monitoringu miejskiego w Wołominie Wnioskowana kwota 7 102 500,00 zł Budowę gminnego budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Rolnej w Nowych Lipinach Wnioskowana kwota 4.367.152,55 zł Budowę budynku użyteczności publicznej (nowej siedziby Ośrodka

Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej - wnioski o dofinansowanie można składać do 30 grudnia

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Pieniądze można dostać na zakup komputera lub na refundację poniesionych już kosztów jego zakupu. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.  Do 28 grudnia 2020 r. do godz. 15 do ARiMR wpłynęło 20,4 tys. wniosków. Wnioski należy składać w  biurach powiatowych

zdjęcie z podpisania umowy na zakup laptopów dla gminnych szkół. Na zdjęciu 4 osoby - burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, zastepca burmistrza Wołomina Łukasz Marek, naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych oraz przedstawiciel firmy, która będzie dostarczać laptopy

W związku z przedłużającym się stanem epidemii i koniecznością kontynuowania przez uczniów nauki zdalnej podjęto decyzję o zmodyfikowaniu zakresu projektów edukacyjnych i zakupie dodatkowych laptopów z oprogramowaniem dla gminnych szkół. 45 laptopów zostanie zakupionych z projektu „Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”. Laptopy trafią do następujących szkół: SP1 – 8 laptopów SP2 – 8 laptopów SP3 – 9 laptopów SP7 – 9 laptopów SP w Czarnej

Nowy, czerwony samochód dla OSP

Nowy, lśniący, a przede wszystkim bardzo potrzebny – lekki wóz ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem służy już druhom z OSP Ossów. W zakupie samochodu dla OSP Ossów wsparło nas również Województwo Mazowieckie udzielając dofinansowania na ten cel w wysokości 70 tys. zł. Systematyczne doposażanie naszych Ochotniczych Straży Pożarnych to nie tylko mój priorytet. Wraz ze mną za strażakami murem stoją Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie Marek Górski, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Piotr

tablica interaktywna w klasie

“Akademia Wiedzy” – to jeden z projektów edukacyjnych prowadzonych w naszych gminnych szkołach. Dzięki projektom zyskaliśmy dużo nowego sprzętu oraz dostęp do szkoleń dla uczniów i nauczycieli. Czas epidemii i konieczność nauki zdalnej pokazały jak bardzo potrzebne były nasze działania i pozyskane z UE środki. Programy edukacyjne realizowane są we wszystkich gminnych szkołach. Projekt “Akademia Wiedzy” to ogromne wsparcie dla nauczycieli, dzieci i rodziców. Szkoła Podstawowa im. ks. Ignacego Skorupki

Robotnicy i koparka na placu budowy

Prawie 1,5 mln złotych dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Duczkach. Wniosek PWiK złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach PROW został rozpatrzony pozytywnie. W ramach zadania zostanie wykonana: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i szafą sterowniczą w ul. Azaliowej, Myśliwskiej, Konwaliowej, Stokrotki, Jaroszewskiej i w drogach dojazdowych do ul. Jaroszewskiej w Duczkach wraz z przebudową wodociągu. Budowa sieci wodociągowej w ul.

Roześmiane dziecko na kolorowej zjeżdzalni

Dobre wieści dla nieco młodszych mieszkańców naszej gminy! Przyznano nam prawie 83 tys zł dofinansowania na budowę placu zabaw przy SP we wsi Stare Grabie. Znamy już wyniki naboru “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Dziękujemy za docenienie naszych projektów! Link: http://www.lgdrw.pl/2018/Wyniki-naboru-22020,5466,490 Nowe miejsce do zabawy przyniesie radość najmłodszym, jak również ich opiekunom.

Do gminnych szkół trafią dodatkowe laptopy

Kolejne 54 laptopy trafią do naszych szkół i uczniów. Dodatkowy sprzęt to efekt naszych skutecznych działań. Pozyskaliśmy 113 889,92 zł dofinansowania z programu “Zdalna Szkoła+”. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Sprzęt przekażemy do naszych szkół, by służył podczas zajęć, a na czas nauki zdalnej trafi do dzieci z rodzin wytypowanych przez dyrektorów, którzy zebrali informacje o potrzebach od rodziców. Uczniom życzymy, aby nowy

Dofinansowanie z MIAS Mazowsze 2020

Cztery nasze sołectwa otrzymają dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. W sumie będzie to prawie 32 tys. zł. Sołectwo Duczki – Budowa monitoringu na placu zabaw w Duczkach Montaż monitoringu na placu zabaw zlokalizowanym na skwerze Jana Mucharskiego przy ul. Miłej w Duczkach. (dofinansowanie 7 500 zł) Sołectwo Czarna – Budowa oświetlenia w sołectwie Czarna Montaż 5 nowych słupów z oprawami w technologii LED. (dofinansowanie 10 000