Dostałeś swój pakiet kodów?

Dostałeś swój pakiet kodów?

– Jedną z 5 foliowych naklejek należy nakleić na boku pojemnika na odpady zmieszane w górnej jego części.
– Otrzymasz również 84 kody w formie naklejek na papierze na worki z innymi odpadami zebranymi selektywnie. Taka ilość powinna wystarczyć na pół roku!
– Oznacz pojemnik na odpady zmieszane i worki na odpady segregowane niezwłocznie po otrzymaniu kodów!
– Kody kreskowe należy naklejać w widocznym miejscu!
– Na każdy worek z odpadami selektywnie zbieranymi należy nakleić nowy kod.
– Kod na pojemnik należy nakleić tylko raz i wymieniać tylko w przypadku jego zniszczenia.

Dowiedź się więcej: https://wolomin.org/kody-kreskowe-na-odpady – aktywny link do artykułu