Kody kreskowe na odpady

Kody kreskowe na odpady

Od 27 maja gmina Wołomin rozpocznie wdrażanie systemu identyfikacji odpadów komunalnych za pomocą kodów kreskowych w zabudowie jednorodzinnej. Usprawni to system gospodarki odpadami oraz pozwoli na monitorowanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy. Kody kreskowe będą bezpłatne i zostaną dostarczone przez pracowników MZO Sp. z o.o.

KODY NA ODPADY ZMIESZANE
Dla każdej deklaracji w nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zostanie dostarczonych 5 kodów kreskowych do naklejenia na pojemnik na zmieszane odpady komunalne (kody na folii).
Jedną z 5 naklejek należy nakleić na boku pojemnika w górnej jego części. Pozostałe 4 naklejki należy wykorzystać w przypadku, gdy naklejka na pojemniku ulegnie zniszczeniu.

Zgromadziłeś za dużą ilość odpadów zmieszanych i nie mieszczą się do pojemnika? – żaden problem – spakuj je do worka i naklej jeden z kodów kreskowych wydrukowanych na papierze (kody na papierowej kartce w formacie A4). Dodatkowy worek z naklejonym kodem kreskowym umieść obok pojemnika ze zmieszanymi odpadami komunalnymi w dniu odbioru.

KODY NA ODPADY SEGREGOWANE
Na worki do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych (żółty, niebieski, zielony, brązowy lub szary) należy naklejać kody kreskowe wydrukowane na papierze.
Każdy z otrzymanych kodów znajdujących się na kartce A4 można naklejać na dowolny rodzaj worka.
Kod kreskowy musi być naklejony na każdym worku przygotowanym do odbioru w górnej jego części (w widocznym miejscu dla pracowników odbierających odpady).

Kody kreskowe na odpadyNAKLEJ KODY KRESKOWE W WIDOCZNYM MIEJSCU
Kody kreskowe należy naklejać w widocznym miejscu, wyłącznie na związane, wypełnione odpowiednimi odpadami worki oraz na pojemniki (zgodnie z instrukcją).
Na każdy worek z odpadami selektywnie zbieranymi należy nakleić nowy kod.
Kod na pojemnik należy nakleić tylko raz i wymieniać tylko w przypadku jego zniszczenia.

KOD JEST TYLKO TWÓJ – NIE ODDAWAJ I NIE POŻYCZAJ NAKLEJEK
Kody kreskowe są indywidualne, przypisane do konkretnej deklaracji. Nie wolno ich pożyczać ani przekazywać innym osobom. Odebrane odpady, po odczytaniu kodu zostaną przypisane właścicielowi etykiety umieszczonej na worku.

GDY ZABRAKNIE KODÓW
Gdy zabraknie kodów kreskowych, należy zgłosić się do jednego z wymienionych miejsc:
1. PSZOK przy al. Niepodległości 253 w Starych Lipinach
2. PSZOK przy ul. Łukasiewicza 4 w Wołominie
3. Dział Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie ul. Łukasiewicza 4
Dodatkowe kody kreskowe będą wydawane bezpłatnie w godzinach pracy PSZOK oraz DOK.

KODY NA ODPADY ODDAWANE DO PSZOK
Jeśli chcesz dostarczyć odpady bezpośrednio do PSZOK – zabierz ze sobą kod kreskowy przypisany do Twojej deklaracji. Kod zostanie sczytany przez pracownika obsługującego PSZOK. System automatycznie przypisze dostarczone odpady do deklaracji (bez konieczności podawania swoich danych).
Do oddania odpadów w PSZOK należy wykorzystać jeden z kodów kreskowych wydrukowanych na kartce A4.

Przypominamy: W przypadku zmian wpływających na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. urodzenie dziecka lub zgon osoby zamieszkującej nieruchomość) należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Pobierz:
ulotka kody kreskowe (.PDF)